Ympäristö, prosessivesinäytteenottoa

Ympäristö, prosessivesinäytteenottoa

Prosessiveden näytteenotto seurantaa, ympäristöluvan mukaisesti. 1. JOHDANTO Kunta edellytti ympäristölautakunnan päätöksessä pohjaveden laadun tarkkailua ==> tehdas- ja varastointialueelle asennettiin useita pohjaveden havaintoputkia. PS-Palosaneeraus Oy asensi...
Ympäristö, paluuputkivuoto, säiliörikko

Ympäristö, paluuputkivuoto, säiliörikko

JOHDANTO Vahinkokohteessa oli purettu öljylämmitteinen omakotitalo kiinteistölle rakennettavan uuden asuinrakennuksen tieltä. Vanhaa maanalaista öljysäiliötä nostettaessa pois, urakoitsija havaitsi kaivannossa öljyn hajua. PS-Palosaneeraus Oy aloitti...
Ympäristö, jätekasan metallit

Ympäristö, jätekasan metallit

Tutkittu teollisuushallin piha-alueelle läjitettyä, mahdollisesti epäpuhtauksia sisältävää hiekkapuhallustoiminnassa käytettyä hiekkaa. Yrityksen toiminnan päättyessä, kunta velvoitti sitä tutkimaan hallitiloista piha-alueelle tuodun reilun 200 m3 hiekkapuhallushiekka...