Ympäristö, polttoöljyvuoto lattiarakenteissa

Kuvaus

Polttoöljykattilan paluuputken vuoto omakotitalon välipohjassa.

Voimakas alueellinen ukonilma ja salamointi oli tehnyt reiän talon alapohjassa kulkevaan öljylämmitysjärjestelmän paluuputkeen.

Vuotokohta löydettiin useampi viikko polttoöljyn paluuputken rikkoutumisen jälkeen, polttoöljyn hajun voimistuessa.

 

Paikallinen palolaitos ja ympäristötarkastaja tekivät kohteeseen tarkastuskäynnin, tarkastuskäynnin jälkeen jatkotyöt siirrettiin PS-Palosaneeraukselle Oy:lle.

Polttoöljyn paluuputkessa olleesta halkaisijaltaan n. 1 mm:n reiästä ehti kolmen viikon aikana vuotaa vähintään 200 litraa polttoöljyä talon alapohjaan sekä maaperään.

 

Kunnostustavoitteet

Tutkimuskaivun tavoitteena oli poistaa alueelta pilaantuneet maamassat, joiden öljyhiilivetypitoisuudet (C10-C40) ylittivät valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määritellyn kynnysarvon (300 ppm).

 

Toteutus

Kaivutöiden aikana selvisi, että öljyä oli päässyt kulkemaan savessa olevia rakoja ja vesiputkilinjaa pitkin sekä sora- ja kivikerroksessa orsivedessä laajemmalle alueelle.

Talon alla olevasta savesta tihkui öljyistä vettä kaivantoon.

Myös takapihan puolella, vesiputkikaivannon etelän puoleisella seinämä haisi öljylle, kaivutöiden myötä selvisi, että polttoöljy oli päässyt sora- ja kivikerroksessa kulkevaan orsiveteen myös sillä alueella.

 

Kaivantoa laajennettiin ja kaikki muut seinämät, paitsi rakennuksen puolella olevat maat, todettiin puhtaiksi.

Myös kaivannon pohjalla oleva savi sekä kaivantoon tihkuva vesi oli puhdasta.

Taka-pihalla rakennusten taitekohdassa kaivettaessa vastaan tuli suuri lohkare, joka oli puhkaissut tiensä saven alapuoliseen hiekkakerrokseen.

Hiekkakerroksen alla tuli vastaan ohuempi sorakerros kallion päällä, sora- ja hiekkakerroksessa kulkevan veden todettiin olevan hyvin öljyistä.

 

Saven alla oleva vettä johtava kerros jouduttiin poistamaan kallion pintaan asti niin laajalta alueelta, että maa-aines oli puhdasta.

Toisin sanoen jo aiemmin kaivettuja ja täytettyjä alueita jouduttiin avaamaan uudelleen, mutta tällä kertaa syvemmältä aina kallion pintaan asti.

Kaivun yhteydessä maaperästä poistettiin harmaavesikaivo ja öljysäiliö.

 

Pilaantuneen maan poisto

Kunnostettavalta alueelta poistettiin maa-aineksia yhteensä lähes 900 tonnia, massoista suurin osa, n. 700 tonnia oli pilaantunut lievästi ja noin 200 toinnia voimakkaasti.

 

Muut jätteet ja niiden käsittely

Öljyistä rakennusjätettä, betoni- ja tiilijätettä sekä sekajätettä toimitettiin jätteenkäsittelyyn lähes 15 tonnia.

 

LOPPUARVIO

Mitattujen jäännöspitoisuusnäytteiden perusteella alueelta poistettiin pilaantuneet maa-ainekset ja kunnostuksen tavoitetaso saavutettiin.

Kohteeseen ei jäänyt maa-ainesten tai alueen käyttörajoitteita.

Kiinteistöllä sijaitsevasta talousvesikaivosta otetaan vesinäyte, kaivon vettä ei tule käyttää ennen analyysitulosten valmistumista.

Kaivoveden tarkkailua suositellaan jatkettavan kolme vuotta ensimmäisestä näytteenotosta, kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: > 320h

Lisätietoja