Ympäristö, polttoöljysäiliöt

Kuvaus

Kohteessa kunnostettiin raskaalla polttoöljyllä pilaantunutta maaperää.

Kerrostalossa tehtiin linjasaneerausta, jonka yhteydessä kaivettiin ylös, maanalaiset 1980-luvun loppupuolella käytöstä poistetut noin 15 m3  öljysäiliöt.

Käytöstä poiston yhteydessä  öljysäiliöt oli täytetty hiekalla, kaivun edetessä kävi ilmi, että maaperässä oli raskasta polttoöljyä.

Kaivutyön alussa todettiin säiliöiden olevan täynnä vettä, veden pinnalla oli jonkin verran öljyä.

Säiliöiden vieressä oli pohjavesikaivo ja sadevesikaivo, josta lähti laskuputki  alas kohti ojaa.

Maassa olevat säiliöt tyhjennettiin öljyisestä vedestä ja hiekasta, säiliöt nostettiin kaivannon reunalle, kun se kaivutöiden edetessä oli mahdollista.

Pilaantunutta maata kaivettiin kunnostustyön aika noin 4-5 m syvyydessä olevaan kallionpintaan asti.

 

Kaivua ohjattiin sekä aistinvaraisesti (öljyinen maa erottui selkeänä tummana pilaantumana), että kenttämittausten (PetroFlag ja PID) perusteella,kaivannon pinta-ala oli n. 200 m2.

Kunnostettavalta alueelta poistettiin pilaantuneita maa-aineksia yli 300 tonnia, arviolta saman verran, puhtaita maita välivarastoitiin kaivannon täyttöä varten.

Kohteesta otetuista näytteistä analysoitiin kokonaishiilivetypitoisuudet PetroFLAG-kenttämittarilla ja haihtuvien hiilivetyjen pitoisuus PID-kenttämittarilla.

Kohde kunnostettiin tavoitteiden mukaisesti, siinä ei ole pilaantuneiden maiden aiheuttamaa jatkotoimenpiteiden tarvetta, eikä maa-ainesten tai alueen käyttörajoitteita.

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 143 -161h

Lisätietoja