Ympäristö, polttoöljysäiliön ylitäyttö

Kuvaus

Säiliön täytön yhteydessä, öljysäiliön yläpuolisen varastotilan lattialle roiskahti polttoöljyä.

Kuljettaja ja omakotitalon asukas, olivat imeyttäneet öljyä täkkeihin ja poistaneet lattialta päällimmäisen kovalevyn.

PS-Palosaneeraus Oy alipaineisti vahinkotilan, tällä estettiin polttoöljyhöyryjen leviäminen muualle asuntoon. 

Lattiasta poistettiin muutama lauta, jotta varmistuttaisiin siitä, ettei polttoöljyä ole valunut säiliötilaan ja sieltä edelleen maaperään.

 

Jatkotoimenpiteet:

Puretaan kaikki öljyyntyneet materiaalit pois, puhdistetaan säiliötila sekä maalataan säiliötila ja yläpuolinen varastotila.

Pidetään tila alipaineistettuna kunnostuksen ajan, jolla estetään öljyhöyryjen leviäminen asuintiloihin.

 

Havainnot:

Polttoöljyä ei ollut päässyt maapeään.

Säiliö varusteineen ei täytä tämän päivän säiliöille asetettuja vaatimuksia ja se olisi syytä poistaa käytöstä.

Sisätiloissa olevaa säiliötä ei pitäisi täyttää kuten tässä tapauksessa oli tehty.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 20 - 27h

Lisätietoja