Ympäristö, polttoöljyä maaperään säiliöiden täytön yhteydessä

Kuvaus

Neljää omassa bunkkeritilassaan olevaa öljysäiliötä täytettiin, jonka yhteydessä öljyä roiskui täyttöputken edustalle noin 300 litraa.

Polttoöljyä valui alamäkeen kellarin vierustaa myötäillen mäen alla olevaan sadevesikaivoon.

Pelastuslaitos teki vahingon ensitorjuntatyöt, poistamalla sadevesikaivosta lähes tynnyrillisen polttoöljyn ja veden seosta ja vei öljypuomit merelle sadevesiputken purkauskohtaan.

Likaista maa-aineista oli kaivettu pelastuslaitoksen toimesta muutama kuutio jätelavalle.

Öljysäiliöiden putkistoista oli valunut öljyä säiliöiden päälle, suoja-altaassa oli ensimmäisen öljysäiliön kohdalle öljyä.

 

PS-Palosaneeraus Oy ohjasi kaivuta, jolloin maata poistettiin vielä lisää sekä otettiin maaperänäytteet.

Kaivanto ulottui öljysäiliön täyttö- ja ilmaputken ympärille tehdystä kaivantoalueesta aina alamäessä olevalle sadevesikaivolle saakka.

PS-Palosaneeraus Oy kävi vielä laboratoriotulosten varmistuttua suurentamassa kaivantoa.

Kaivantoa suurentamalla saavutettiin seinämät, joilla oleva hiekkakerros ja hiekkakerroksen päällä oleva siltti-humuskerros eivät enää haisseet polttoöljylle / PID-mittaus. 

 

Suoja-altaaseen porattiin kaksi reikää, joista tarkastettiin, ettei öljyä ole päässyt lattian läpi maaperään.

Lattiasta porattiin ylös ensimmäinen kerros betonilattiaa ja tutkittiin tästä betonipalasta kevyen polttoöljyn imeytymistä lattiarakenteeseen.

Öljy ei ollut imeytynyt betonilattian läpi, ensimmäisen betonilattian alla oli bitumikerros ja sen alla toinen betonikerros.

 

Pilaantuneen maan poisto

Kunnostettavalta alueelta poistettiin maa-aineksia lähes 25.000 kg.

 

Työnaikainen seuranta

Maanäytteet otettiin kokoomanäytteinä kaasutiiviiseen pussiin, näytteet homogenisoitiin sekoittamalla. 

Näytteet säilytettiin kylmälaukussa ja laboratorionäytteet toimitettiin laboratorioon kylmälaukkuun pakattuna.

 

Alueen jäännöspitoisuudet

Maaperän jäännöspitoisuudet tutkittiin kaivannon pohjalta ja kaivannon seinämistä otetuista neljästä kokoomanäytteestä.

Täyttöputkien kohdalla maan alla oli betonilaatta, joten pohjanäyte otettiin kauempaa valumareitin varrelta. 

Alueelle ei jäänyt kynnysarvon (300 mg/kg) ylittäviä pitoisuuksia.

 

 Alueen viimeistely

Kaivualue täytettiin kohteeseen tuoduilla puhtailla massoilla.

 

LOPPUARVIO

Mitattujen jäännöspitoisuusnäytteiden perusteella alueelta poistettiin pilaantuneet maa-ainekset, kohde on kunnostettu tavoitteiden mukaisesti.

Kohteessa ei ole pilaantuneiden maiden aiheuttamaa jatkotoimenpiteiden tarvetta eikä siten maa-ainesten tai alueen käyttörajoitteita.

 

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 48 - 54h

Lisätietoja