Ympäristö, pohjaveden seurantaa

Kuvaus

Pohja- ja pintaveden seurantaa näytteenotoin pohjavesiputkista. 

Kohteessa oli aiemmin valunut öljyä maaperään.

Kohteessa otettu näytteitä pohjavesiputkista, pakattu ne sekä toimitettu laboratorioon, kalusto huoltopuhdistettu varastollamme.

Näytteenoton määriteltiin mm: öljyt, happi, pH, sähkönjohtavuus, sameus, nitraatti, sulfaatti.

Laadittu seurantaraportti sekä lähetetty se omistajalle, ely-keskukseen ja kuntaan.

 

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 9 - 16h

Lisätietoja