Ympäristö, öljyä maaperässä

Kuvaus

Tontille oli rakennettu rivitaloja 1970-luvun loppupuolella, tutkimuskohteena oli yhtiön parkkialue, joka oli rakennettu peltomaalle.

 Rivitalojen lämmitysmuotona on ollut kaukolämpö rakennusten valmistumisesta saakka.

Parkkialueella suoritettiin myöhemmin uudelleenasfaltointia, sadevesiputkien vaihtoa sekä lämmitystolppien asennusta.

Vanhan sadevesiputken ylöskaivuvaiheessa oli huomattu voimakasta öljyn hajua, myös okranvärinen sadevesiputki oli värjäytynyt tummaksi.

Rivitaloyhtiön edustajilla ei ollut tietoa siitä, miten, milloin, missä kohdassa ja mitä öljytuotetta maaperää oli päässyt.

Kohteen läheisyydessä oli aiemmin ilmeisesti ollut, kaupungin energiayhtiön lämpövoimalaitos, mutta se ja polttoöljysäiliöt oli purettu ennen rivitalojen rakentamista.

 

Pilaantumasta infomoitiin ely-keskusta, jolta saatiin kaivu lupa, tutkimuksissa selvisi, että pilaantuma jatkui rivitaloyhtiön tontin ulkopuolelle.

Sovittiin, että rivitaloyhtiön tontin rajalle asennetaan eristyskalvo estämään polttoöljyn leviäminen kunnostetulle parkkialueelle.

Kaupunki tulee puhdistamaan heidän puolelle jäävän maaperän pilaantuman myöhemmin katutöiden yhteydessä.

 

Kohteesta poistettiin likaisia massoja lähes 230 tonnia sekä imuautolla öljyistä sade- ja pohjavettä lähes 15.000 litraa ennen lupaa laskea vesi öljynerottimen kautta kaupungin jäteviemäriverkostoon.

Kaivannon ajotielle päin olevaan seinämään jäi öljyhiilivetyjä, joiden pitoisuudet ylittivät annetun tavoitearvo 300 mg/kg ka öljyhiilivedyille C10-C40 ja 100 mg/kg ka öljyhiilivedyille C5-C10.

Tämän takia seinämään asennettiin eristyskalvo pilaantuneiden ja pilaantumattomien maiden välille.

 

Tienpuoleista seinämää lukuun ottamatta kaivualue saatiin tutkimuskaivun aikana kunnostettua tavoitetasoon.

Kun kaupunki myöhemmin poistaa omalta puoleltaan pilaantuman, kohdekiinteistölle ei jää maa-aineksen käyttörajoitteita.

Laadittu raportti kunnostuksesta ja lähetetty se ely-keskukselle sekä kaupungin viranomaisille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 137 - 149h

Lisätietoja