Ympäristö, öljy, ilkivalta

Kuvaus

Kevättalvella lumen ollessa vielä maassa auton moottoriöljyt oli laskettu piha-alueelle asuinkerrostalon parkkialueella.

Öljyt oli laskettu maahan auton seistessä asfaltoidussa parkkiruudussa.

Pelastuslaitos kävi kohteessa tehden ensivaiheen öljyntorjuntatyön.

Maa oli ollut osittain luminen kun öljyt valutettu autosta, joten öljynimeytysturvetta levitettiin maahan öljyesiintymän päälle.

Pelastuslaitos oli tehnyt havainnon lumentäytteisestä kaivosta parkkiruudun päädyssä, kaivoon oli valunut myös öljyä.

 

Tehtyjä toimenpiteitä:

Ely-keskuksen informointi tapahtuneesta ilkivallasta sekä sadevesikaivo tyhjennettiin imuautolla.

Öljyinen asfaltti poistettiin parkkialueen kahdesta pysäköintiruudusta, jonka jälkeen ryhdyttiin poistamaan öljyistä maamassaa parkkialueelta.

Öljyä oli päässyt myös pensasalueelle, josta pensaat ja niitä ympäröivä maamassa poistettiin, lisäksi selvästi öljyinen maa-aines poistettiin viereiseltä leikkialueelta.

Kunnostustyön aikana maanäytteet otettiin kokoomanäytteinä, näytteet kerättiin kaasutiiviiseen näytepussiin ja ne analysoitiin kenttämittareilla.

Kenttämittauksissa jäännöspitoisuusnäytteiden kokonaishiilivetypitoisuudet olivat alle 300 mg/kg,

Laadittu loppuraportti pilantuman kunnostuksesta, jonka ely-keskus hyväksynyt.

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 19 - 27h

Lisätietoja