• a.jpg

Ympäristö, muutaja räjähdys

Kuvaus

Heti vahingon tapahduttua vahinko kohteeseen levitettiin imeytysturve. Suoritettiin kaivu kaivinkoneella. Maata poistettiin kaikkiaan n.7000 kg. Lavan kokoomanäyte lähetettiin laboratorioon analysoitavaksi. Lavan mineraaliöljypitoisuus oli 2500 mg/kg. Lavan näyte otettiin, joka kauhallisesta kokoamalla. Kaivua ohjattiin PetroFlag kenttämittarin avulla. Kaivannon pohja oli kokonaan kalliota. Kaivannon seinämästä otettiin kokoomanäyte ja se analysoitiin laboratoriossa. Pitoisuus oli alle detektiorajan. Kaivanto täytettiin puhtaalla maa-aineksella heti sen jälkeen kun kenttämittarilla oli todettu kaivanto puhtaaksi. Tämä jouduttiin tekemään siksi, että kaivanto ulottui aivan kapean tien reunaan ja avoimena siinä olisi ollut sortumavaara.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 14-24h

Lisätietoja