Vesivahinko: Uima-allasosastolta valunut vettä

Kuvaus

Asukkaat olivat havainneet uima-altaan vieressä lattiatason alapuolella sijaitsevassa varastossa vettä.
Asukas kertoi käyneensä kyseisessä varastossa viimeksi noin viikkoa aikaisemmin jolloin tila oli ollut kuiva.
Asukas oli havainnut uima-altaan normaalin täytön yhteydessä, että vettä olisi joutunut lisäämään mahdollisesti hieman normaalia enemmän ja päätti seurata asiaa tarkemmin.
Viikonloppumatkan jälkeen asukas havaitsi altaan vedenpinnan laskeneen noin 5cm.
Asukas havaitsi varaston peränurkassa sijaitsevan allaslaitteiston putkiliitoksen vuotavan.
Asukas laski altaan vedenpinnan vuotavan putken suuttimen alapuolelle sekä poisti irtovedet varastosta uppopumpulla.

Vuotaneen putken sisällä on painetta normaalisti ainoastaan altaan aiheuttaman vesipatsaan verran.
Altaan puhdistusjärjestelmä toimii öisin jolloin paine putkessa nousee.
Putkiliitos on vuotanut pääosin öisin, jolloin paine on putkessa suurempi.

Mikäli varaston betonirakenteet ovat asukkaan kertoman mukaisesti allasbetonia, ei rakenteisiin pitäisi päästä helposti imeytymään kosteutta, eikä suurempia kuivaustoimenpiteitä tarvita.
Suositellaan kuitenkin että varaston seinän alareunan kosteutta verrataan ylemmän seinän kosteuteen porareikämittauksella.

Kulkureittien suojaus (pahvi – muovi – pahvi).
Varastosta poistettiin jätelavalle kaikki lattialla ollut tuhoutunut tavara sekä kokolattiamatto.
Lattialla olleet irtovedet imuroitiin ja varastoon asennettiin ensiapukuivaus Mh240 ilmankuivaajalla.

Lattia ja seinäpinnat pyyhittiin desinfioivalla pesuaineella.
Kellariin asennettiin loggeri mittaamaan tunnin välein huoneilman kosteutta ja lämpötilaa

Lattiassa sekä seinien alareunoissa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja mm. huoneen nurkissa.
Lattian pintakosteusarvot olivat selvästi laskeneet kuivauksen aikana joten kuivausta päätettiin vielä jatkaa viikonlopun yli vaikka betoni onkin allasbetonia.

Lattia- ja seinäpinnoissa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja enää paikoitellen.
Mm. portaiden alla lattiassa sekä portaiden vastapäätä sijaitsevassa seinässä havaittiin korkeita pintakosteustuloksia.
Pinnat kuitenkin todettiin riittävän kuiviksi ja kuivaus lopetettiin.

Ensiraportista poiketen vuoto ei ollut putkiliitoksessa. Putkiliitosten välissä havaittiin kupariputkessa selvä pistesyöpymä, josta vesi valunut rakenteisiin.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 24-31h

Lisätietoja