Vesi, viemärivuoto, vanha öljyvuoto, metallit

Kuvaus

Liikekiinteistössä oli ollut viemärivuoto aiemmin, isännöitsijää siitä oli informoitu vasta muutamia kuukausia myöhemmin, oudon hajuhaitan takia.

Rakenne:

Kantavat seinät ovat tiiltä ja kevyet kipsilevyä, välipohjan rakenteena massiivilaatta sekä lattian pinnoitteena betonimaali.

 

Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus, jossa havaittiin huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja wc:n ja siivouskomeron seinäpinnoilla lattiasta kattoon.

Lattiapinnoilla havaittiin myös ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja molemmissa em. tiloissa, lisäksi siivouskomeron kattolevy oli vaurioitunut vuotovedestä.

Rappukäytävän porrassyöksyssä havaittiin huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja ja vaurioita pinnoitteessa usean neliön alueella.

 

Toimenpiteet:

Pinnoitteiden poisto kostuneilta ja vaurioituneilta alueilta puhtaalle betonille / tiilelle asti.

Siivouskomeron ja wc:n välisen levyseinän purku.

Rakenteiden koneellinen kuivaus.

Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

Työn edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

 

Lisäraportointi / öljy, metallit:

Liiketilassa havaittu pitkäaikainen viemärivuoto, joka oli kastellut pääporraskuilun seiniä, jolloin sen seinien kastuminen alkoi työntämään öljyä rakenteista porraskuiluun päin.

Porraskuilun runkorakenteissa oli öljyä osittain melko runsaasti ja varsinkin kosteiden alueiden rappauksien poiston jälkeen, polttoöljyn haju voimistui.

Porrashuoneen seinä muovitettiin ja se alipaineistettiin, emissiot johdettiin aktiivihiilisuodattimen kautta ulkoilmaan, öljyn aiheuttamaa jälkiä havaittiin myös muualla.

 

Öljyyntyneitä tiloja ovat mm:

Autotallin ja pääporraskuilun puolipyöreä seinäosuus sekä autotallin ja takahissikuilun välinen seinä.

Hissikuilun ja takaporraskuilun aivan alimmat osat portaiden alla, on mahdollista, että öljyä on maaperässä autotallin ja hissikuilun alla.

 

Tarkemittauksella todettiin, ettei autotallin seinärakenteissa ole mitään piilossa olevia kuiluja..

Samalla havaittiin autotallin ja hissikuilun seinässä olevan paikattu noin 1 m² aukko josta öljyyntyneet seinänosat lähtevät alaspäin.

 

Suositukset:

  • Näytteiden ottaminen, jolla selvitetään mm. öljyn leviämistä rakenteissa ja mahdollisesti maaperässä.

 

Tehtyjä toimenpiteitä / viemärivuoto hormissa:

  • Purettu liiketilan siivouskomerosta ja wc-tilasta märiltä alueilta seinä-,katto- ja lattiarakenteita.
  • Kuivattu rakenteet.
  • Suojattu ja alipaineistettu purkukohteet.
  • Samaan vahinkoon kuuluva porrashuone jää suojatuksi ja alipaineistetuksi, siellä edelleen ilmenevän polttoöljyn hajuhaitan vuoksi..
Tutkimustulokset / vanha öljyvuoto, metallit:

Laboratoriosta saatuja varmistusnäytetuloksia verrattiin Valtioneuvoston asetukseen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007).

Eräässä näytepisteessä todettiin runsaasti mm. öljyhiilivetyjä lähes 21 00 mg/kg ka. syvyydessä 0-2 cm ja näytesyvyydessä 5-15 cm yli 23 00 mg/kg ka.

Saman näytepisteen näytteissä, ilmeni tutkittujen metallien kohdalla myös suuria pitoisuuksia, siinä ylempi ohjearvo ylittyi kromin, kuparin, nikkelin, lyijyn ja sinkin osalta.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: > 230h