Vesi, vesivuoto putkihormissa

Kuvaus

Väestösuojan katosta tippuu vettä, epäillään putkihormissa olevaa vesivuotoa.

Huoltoyhtiö käynyt paikalla ja laittanut vedenkeräysastian väestösuojaan, valumiskohdan alapuolelle.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Huoneistojen välipohjarakenteena ontelolaattaelementti.

Putkihormin seinämät osittain teräsbetonia ja osittain harkkoa.

Kylpyhuoneiden sisäpinnoitteina seinien ja lattioiden osalta keraaminen laatta, kattopinnoitteina maali.

Väestösuojan ja  sen yläpuolisen asunnon välipohjassa mahdollisesti hiekkaeriste.

Todettu väestösuojan  katossa n. 0,2 m2:n kokoinen märkä alue, josta tiputti vettä väestösuojaan, vuotokohdan alle laitettuun ämpäriin.

Valumakohta sijaitsi asuinkerroksiin nousevan putkihormin pystynousun kohdalla.

Avattu kylpyhuoneiden pystyhormien tarkastusluukkuja useista huoneistoista vuotokohdan sijainnin paikallistamiseksi.

Löydetty putkivuoto huoneiston z kohdalta.

Vuotokohta paikallistettiin asunnon z putkihormiin n. 1,5 m:n korkeuteen lattiapinnasta.

Piikattu pystyhormin seinämä auki ja korjattu lämpimän käyttöveden runkolinjassa oleva vuoto väliaikaispaikkauksella.

Kyseessä oli pistemäinen suihkuvuoto kupariputken seinämässä.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Vuotokohdan  korjaus putkihormissa.

Putkihormin koneellinen kuivaus ja putkihormiin liittyvien välipohja / väliseinärakenteiden  kosteuskartoitukset.

Välipohjan rakenneselvitys väestönsuojan ja sen yläpuolisen asunnon osalta.

Kosteuskartoituksen perusteella => tarvittavat kuivaustyöt kastuneisiin rakenteisiin.

Suojaukset ja piikatessa kohteen alipaineistus.

Tarvittavat putkityöt.

Väestösuoja:

Tarkastettiin väestösuojan katon kosteus, putkihormin alapuolelta kohdasta, josta tippui vettä vuotohetkellä,kattopinnassa ei havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

Mitattiin väestösuojan ja yläpuolisen asunnon välipohjan hiekka / soraeristeen kosteus putkihormin kohdalta.

Mittauksesta saatujen arvojen perusteella eristetila todettiin kuivaksi.

Katossa oli mittausreikä valmiina.

Todettu eristetilassa ilmavirtausta luonnostaan.

 

Vesiputken vuoto hormissa asunnon z kohdalla:

  • Etsitty vuotoa purkamalla asuntojen tarkastusluukkuja auki kylpyhuoneiden hormeissa ja löydetty vuoto asunnon z kohdalta.
  • Piikattu hormia asunnosta z auki, jotta vuodon sai paikattua.
  • Kuivattu rakenteet.
  • Kohteet sujattu, purkukode alipaineistettu.

                                         

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 18 - 23h

Lisätietoja