Vesi, tiskialtaan tulviminen

Kuvaus

Keittiön tiskiallas tulvinut, jonka seurauksena lattiapinnoille valunut vettä, suurin osa vedestä oli imeytynyt keittiön mattoon.

Valumavettä oli  jonkin verran myös olohuoneen puolella.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

 • Välipohjan rakenteena sauvaparketilla pinnoitettu teräsbetonilaatta.

 • Seinät betoni- / tiilirunkoisia, kevyet lastulevyä.

 • Mitään rakenteita ei tutkittu porarei’istä, rakenne varmistetaan purkutöiden yhteydessä ja mahdollinen eristetila kartoitetaan. 

                  

Suoritettu pintakosteusmittaus vaurio asuntoon, millään pinnoilla ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja.

Selviä viitteitä kosteusvauriosta havaittiin keittiön ja olohuoneen parketissa sekä kaappien ja kalustelevyjen rungoissa.

Mitattu lattian kosteutta ns. viiltomittauksella parketin alta, rakenne kostea.

 

Suositeltavat toimenpiteet:

 • Pinnoitteiden poisto vaurioituneilta alueilta.

 • Vaurioituneiden lastulevyrakenteiden ja kaapinrunkojen purku.

 • Välipohjan rakenteen varmistus.

 • Kohteen suojaus ja alipaineistus.

 • Tarvittavat sähkö- ja putkityöt.

 • Koneellisen kuivauksen tarvetta katsotaan purkutöiden jälkeen.

 • Töiden edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

 

Tehtyjä toimenpiteitä / keittiön altaan tulviminen:

 • Kartoitettu.
 • Purettu vaurioituneet parketit keittiöstä/olohuoneesta.
 • Purettu vaurioituneet alakaapit/taustaseinät ja irrotettu osa kaapeista ehjänä.
 • Suojattu ja alipaineistettu purkukohteet.

Tehdyt toimenpiteet

 • Saneerattu
 • Työtunnit: 19 - 23h

Lisätietoja