Vesi, sadevesiviemäri rikko

Kuvaus

Alimman kerroksen asunnossa vesivuoto kylpyhuoneen läheisyydessä, vuotovettä valuu vain runsaan sateen aikana.

Asukas kertoi vettä valuneen aiemmin noin vuosi sitten ns. rankkasateen aikana.

 

Rakenteet vahinkoalueella kylpyhuone / eteinen pääpiirteittäin:

Ala- ja välipohjarakenteena ontelolaattaelementti, kevyet väliseinät kipsilevyrakenteisia. 

Kylpyhuoneessa alas laskettu paneelikatto, eteisessä alas laskettu kipsilevykatto.

Kylpyhuoneen seinäpinnoitteena keraaminen laatta, lattiapinnoitteena muovimatto, eteisessä maalatut seinät, lattiapinnoitteena lautaparketti.

 

Isännöitisjä tilasi vesivahingon laajuuden tarkastuksen, rakenteiden pintakosteustarkastukset ja vahingon syyn selvitystä.

Kylpyhuoneen oven yläkarmin vierestä seinälaatoituksen todettiin olevan rikkoutunut, väliseinärakenteeseen kohdistuneen kosteusrasituksen johdosta.

Kylpyhuoneen oviaukon vieressä, eteisen puolella sijaitsevan sähkökeskuksen alapuolella, seinän maalipinnassa, oli havaittavissa valumajälkiä.

Eteisen lautaparketissa todettiin niin ikään kosteusvaurioita kylpyhuoneen oviaukon edustalla.

 

Rakenteiden pintakosteustarkastuksissa, kylpyhuoneen seinässä havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja, sähkökeskuksen kohdalla seinän yläosassa ja oven yläkarmin yläpuolella.

Kylpyhuoneen ja eteisen alas laskettujen kattojen tarkastusluukuista suoritetuissa visuaalisissa tarkastuksissa, havaittiin alas lasketun katon rakenteissa valumajälkiä kylpyhuoneen / eteisen väliseinän kipsilevyn yläosassa,  kylpyhuoneen puolella.

 

Saunan alas lasketun katon tarkastusluukusta suoritetussa tarkastuksessa todettiin putkihormin kulkevan saunan puolella, kylpyhuoneen ja makuuhuoneen väliseinien nukkauksessa.

 

Suoritettujen tarkastusten perusteella todettiin, että kylpyhuoneen / eteisen väliseinän kosteusvauriot  ja kastuminen on aiheutunut putkihormin sadevesiviemäristä vuotaneesta sadevedestä.

Vettä oli ohjautunut väliseinärakenteeseen alas lasketussa katossa kulkevia iv- kanavia, viemäriputkea ja todennäköisesti sähkökeskukselle meneviä sähköjohtoja pitkin.

Selvitettiin sadevesiviemärin sijainti rakennuksen alla, alapohjan ryömintätilassa.

 

Irrotettiin sadevesiviemärin liitos ryömintätilassa ja suoritettiin viemärin kuvaus n. 10 metrin matkalta.

Kuvauksessa löydettiin putken seinämistä useita reikiä, nämä olivat syntyneet mahdollisesti väliseinärakenteiden runkojen tms. rakenteiden kiinnityksistä hormiin.

Reikien todettiin sijoittuvan kahden eri kerroksen kohdalle.                                      

 

Sadevesiviemärissä olevien reikien kautta pääsee rankkasateella vuotamaan vettä hormiin ja edelleen alimman kerroksen huoneistoon.

Normaalisateella” vuotoa ei tapahdu, koska sadevesi valuu seinämässä olevien reikien vierestä ohi.

Kaatosateella tilanne muuttuu ja vuotamista tapahtuu, kun vettä valuu kauttaaltaan putken seinämiä pitkin ja reikiin kohdistuu vesipainetta.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Sadevesiviemärin sisäpuolinen saneeraus / pinnoitus, mikäli mahdollista tai vaihtoehtoisesti vuotavien putkien uusiminen.

Sadevesiviemäri korjauksen jälkeen, kastuneen / vaurioituneen  kylpyhuoneen / eteisen levyseinärakenteen avaus.

Kastuneen / vaurioituneen lautaparketin purku eteisestä.

Tarkemmat kosteusmittaukset rakenteisiin em. purkutöiden yhteydessä, rakenteiden kuivaustarpeen ja mahdollisen lisäpurkutarpeen määrittelemiseksi.

                                                         

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 15 - 22h

Lisätietoja