• 160408 003.jpg
  • 160408 004.jpg
  • 160408 005.jpg
  • 160408 009.jpg
  • 160408 012.jpg

Vesi, rappukäytävän ikkuna

Kuvaus

*Kerrostalon X-rapun toisen- ja kolmannen kerroksen välisellä tasanteella havaittu ikkunan vuotavan alaosastaan. * Ikkunapenkissä laajoja veden aiheuttamia vaurioita sekä lieviä pintakosteusarvoja ikkunapenkissä sekä sen edustalla lattiassa. * Ensimmäisen ja toisen kerroksen välisessä porras-syöksyssä havaittiin lievästi ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja katon rajassa. * Maali oli myös kuprulla kyseisestä kohdasta. * Suositukset: • Loppujen pinnoitteiden poisto kostuneilta alueilta. (ei lattia) • Vuotavan ikkunan korjaus. • Pinnat saavat olla auki pari viikkoa jonka jälkeen mittaus. * Tehdyt toimenpiteet / Portaan ikkunavuoto: • Poistettu tasoitteet porrashuoneesta märältä alueelta. • Kohde kuivunut luonnollisesti. * Suojaukset tarvittavin osin.

Arbetstimmar: 6-11
*I höghusets trapphus märktes ett läckande fönster på mellannivån mellan andra och tredje våningen. I fönsterbrädet kunde ses omfattande skador orsakat av vatten samt små ytfuktvärden på fönsterbrädet samt golvet framför fönsterbrädet. * I trappan mellan första och andra våningen påträffades även små ytfuktvärden i taket. * Färgen hade även börjat bubbla vid de nämnda stället. * Rekommendationer: – borttagning av ytor från områden utsatta för fukt (förutom golvet). *Reparation av det läckande fönstret. *Ytorna öppna ett par veckor varefter fuktmätningar. * Utförda åtgärder: * borttagning av fyllmedel (spackel) från de fuktiga områdena i trapphuset. * Målet torkade naturligt. * Nödvändiga skyddsåtgärder.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 6-11h

Lisätietoja