Vesi, putken jäätyminen

Kuvaus

Yläpuolisen asunnon parvekkeen veden poistoputki jäätynyt, minkä johdosta lumen sulamisvettä valunut parvekkeen kautta alapuoliseen huoneistoon.

Vettä oli valunut alapuoliseen huoneistoon olohuoneen erkkerin ulkoseinää pitkin, ikkunoiden kohdalta.

Ulkoseinä tillirakenteinen, sisäpinnoitteena rappaus / maali.

 

Yläpuolinen huoneisto:

Parveke oli täynnä vesikatolta pudotettua lunta, lumikerroksen paksuus parvekkeella lähes 60 cm.

Parvekkeen lattiassa olevaa lattiakaivoa / veden poistoputken suuaukkoa ei päästy tarkastamaan.

Alapuolinen huoneisto:

Olohuoneen erkkerin ikkunasmyygeissä ja ikkunalaudoilla oli havaittavissa lieviä maalipinnan kosteusvaurioita, ikkunakarmien läheisyydessä.

Rakenteiden kosteustarkastuksissa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja ikkunoiden välissä olevalla seinäosuudella ja ikkunoiden sivu- ja yläsmyygeissä sekä ikkunalaudoilla.

Seinän yläosassa ja kattopinnassa ei havaittu kosteusvaurioita eikä kohonneita kosteuslukemia.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Yläpuolinen asunto:

Lumen poisto parvekkeelta ja parvekkeen ”lattiakaivon” sekä poistoviemärin sulatus mahdollisimman pikaisesti, jotta sulamisvedet eivät aiheuta lisävahinkoja rakenteisiin.

Alapuolinen asunto:

Maalipinnan ja rappauksen poisto ikkunasmyygeistä ja seinäpinnoista ulkoseinärakenteiden kuivumisen mahdollistamiseksi.

Seinärakenteen luonnollinen kuivuminen ja kuivumisen seuranta.

Purkukohteet suojattava ja alipaineistettava.

Kaluste siirrot ja suojaukset.

 

Parvekkeen poistoviemäriin olisi suositeltavaa asentaa saattolämmityskaapeli, estämään viemärin jäätymistä vastaisuudessa.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 32 - 42h

Lisätietoja