Vesi, lämpöpatterin putkivuoto

Kuvaus

Tullessaan aamulla töihin liiketilan työntekijät havaitsivat, tuulikaapin muovimatolle ilmestyneen vesilammikon.

Henkilöstö havaitsi myöhemmin, että takavaraston katto oli kostea ja sen läpi oli valunut vettä varaston lattialle.

Valumakohdan yläpuolella sijaitsee liiketilan tuulikaappi ja myymälätilaa.

Lämmitysverkostossa oli havaittu paineen laskua veden valumisen yhteydessä.

Huoltoyhtiön sulkiessa lämmitysverkoston sulut, oli veden valuminen katosta / välipohjarakenteesta loppunut.

 

Rakenne:

Tuulikaappi: Välipohjarakenteena paikalla valettu teräsbetonilaatta, tuulikaapin lattiapinnoitteena muovimatto.

Varastotila: Kantavat ulkoseinä- ja väliseinärakenteet betonia, pinnoitteena maali, kattopinnoitteena maali.

Välipohjarakennetta ei tutkittu porareiästä, eikä rakennepiirrustuksia ollut käytettävissä ensikäynnin yhteydessä.

 

Tuulikaappi:

Tarkastuskäynnillä toidettiin lattiapinnalla olevan vettä sekä sen tippuvan yhä, tuulikaapin patterin yhdistäjän paluupuolen liitoskohdasta. ==> tilattu putkiliike kirjaamaan vuoto.

Tuulikaapissa lämmityspatterin takana olevan seinän alaosassa havaittiin myös ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja

Varastotila:

Varastotilan katto oli märkä ja vettä oli valunut siitä varaston lattialle, vuotokohta paikallstettiin tuulikaapin lattiarakenteissa oleviin lämmitysverkoston putkiin.

 

Tuulikaapin lattia rakennetta avattiin lämpöpatterille menevien lämmitysverkoston putkien kohdalta, putkimies korjasi vuotokohdan sekä uusi lämpöpatterin ruostevaurioiset putket.

Kastuneesta seinästä poistettiin pinnoitteet seinärakenteen kuivumisen nopeuttamiseksi.

Lattia levytettiin avatulta alueelta, välipohjarakenteen kuivaustöiden ajaksi.

 

Tuulikaapin lattiapinnan kosteustarkastuksessa patteriputkien läpivientien ympärillä, ei havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

Välipohja eristetilan märkä alue kuivattiin koneellisesti imukuivauksella varastotilan kautta.

 

Tehtyjä toimenpiteitä liiketilassa / lämpöpatterin putkivuoto tuulikaapin lattiarakenteissa:

  • Purettu tuulikaapin lattia auki, putkimis korjasi vuotaneet putket.
  • Purettu tuulikaapin seinäpintoja märiltä alueilta ja kuivattu märät rakenteet.
  • Poistettu kellarista irtonaiset maalit sekä kuivattu eristetila sen kautta.
  • Tarvittavat putki- ja sähkötyöt, materiaalinäytteen ottoa.
  • Suojattu ja alipaineistettu purkukohteet.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 51 - 57h

Lisätietoja