Vesi, lämpöpatterin putkiliitosvuoto

Kuvaus

Kohteessa aiemmin tehtyjen putkitöiden jälkeen, oli olohuoneen lämpöpatterin putkiliitoksesta alkanut tippumaan vettä sen mosaiikkiparketille.

Asukkaat olivat havainneet vuodon, kun irtaimistoon ja parkettiin oli muodostunut kosteudesta aiheutuvia jälkiä.

Asukas oli soittanut putkiliikkeen päivystäjälle  vahinkotapahtuman havaitsemisen jälkeen.

Päivystäjä oli käynyt korjaamassa vuodon tulppaamalla vuotaneen putken ja irrottanut kastunutta /  vaurioitunutta parkettia lattiasta n. neliön alalta, alapohjan betonilaatan kuivumisen nopeuttamiseksi.

 

Alapohjarakenne vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Lattiapinnoitteena on mosaiikkiparketti sekä alapohjarakenteena maanvarainen teräsbetonilaatta ja lämmöneristeenä styrox.

Alapohjarakenteeseen, porareiästä suoritetun rakenneselvityksen perusteella, eristetilassa ei ole höyrynsulkumuovia, rakennuksen alustäyttönä karkea hiekka / sora.

 

Ulkoseinärakenne vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Ulkoseinä puurunkoinen, sisäseinäpinnoitteena maalattu lasikuitutapetti sekä sisäverhouslevynä rakennuslevy.

 

Suoritettiin vahinkoalueen laajuuden ensiselvitys ja vahinkoalueen rakenteiden tarkastukset visuaalisiin havaintoihin / pintakosteustarkastuksiin perustuen sekä selvitettiin alapohjan rakenne porareikätutkimuksella.

Mosaiikkiparketissa, olohuoneen ulkoseinällä sijaitsevan lämpöpatterin termostaatin alapuolella / ympärillä, lattiapinnassa, havaittiin kosteusvaurioita ja ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja lähes parin neliön alalla.

Ikkunoiden alapuolella, vuotokohdan ympärillä ulkoseinän sisäverhouslevyssä, havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja parin juoksumetrin matkalla, lattiapinnasta ikkunoiden alareunaan saakka.

Olohuoneen lämpöpatterin putkiliitoksesta vuotanut vesi, oli kastellut / vaurioittanut olohuoneen parkettia reilun 1,5 m2:n alalta sekä kastellut parketin alla olevaa alapohjan betonilaattaa vastaavalta alueelta.

Vahinkoalueelle sijoittuvan ulkoseinän sisäverhouslevyn alaosa oli kastunut reilun 0,5 m2:n alalta.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Olohuoneen lattian mosaiikkiparketin lisäpurku vahinkoalueelta n. 0,5 m2:n alalta ja ulkoseinän sisäverhouslevyn purku kastuneelta alueelta n. 0,5 m2:n alalta.

Purkutöiden jälkeen suoritettavassa tarkastuksessa selviää rakenteiden mahdollinen lisäpurku- ja kuivaustarve ulkoseinärakenteen osalta sekä alapohjan betonilaatan kuivaustarve.

Alapohjan rakenneratkaisun johdosta, alapohjan eristetilassa ei ole kuivaustarvetta, tästä vahingosta.

Kohteen suojaus ja alipaineistus koko purkutyön ajan.

 

Tehtyjä toimenpiteitä / Lämpöpatterin liitosvuoto olohuoneessa:

  • Purettu parketit vaurioalueelta.
  • Purettu seinälevytykset ja -eristeet vaurioalueilta.
  • Kuivattu rakenteet.
  • Suojattu ja alipaineistettu purkukohde.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 16 -21h

Lisätietoja