Vesi, kylpyhuoneen lattiakaivon peittäminen

Kuvaus

Vaurio huoneiston asukkaalta saadun tiedon mukaan lapsi oli suihkussa ollessaan peittänyt kylpyhuoneen lattiakaivon.

Suihkuvettä oli tulvinut kylpyhuoneen kynnyksen yli, olohuoneen parketille sekä valunut rakenteiden läpi alapuolella olevaan huoneistoon.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Välipohjarakenteena ontelolaattaelementti, kantavana väliseinärakenteena betonielementti, olo- ja makuuhuoneen väliseinät kipsilevyä.

Kylpyhuoneen keittiön vastainen seinä kivirakenteinen, lattiapinnoitteena huoneistojen kuivissa tiloissa lautaparketti ja märkätiloissa keraaminen laatta.

Seinäpinnoitteina kuivissa tiloissa maali ja märkätiloissa keraaminen laatta, kattopinnoitteina kuivissa tiloissa maali.

 

Vaurio huoneisto:

Kylpyhuoneen oviaukon edustalla, olohuoneen lautaparketissa oli havaittavissa kosteusvaurioita, myös makuuhuoneen parketti oli vaurioitunut vuotovedestä.

Olohuoneen kynnyksen edustalla, parketti oli kastunut reilun kolmen neliön alalta.

Lattiapinnan ja väliseinien alaosien kosteustarkastuksissa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia  pintakosteusarvoja alueilla, joissa parketti oli vaurioitunut ja vahinkoalueelle sijoittuvien kipsilevyseinien alaosissa.

 

Alapuolinen asunto:

Kylpyhuoneen oviaukon karmirakenteen vieressä, betoniseinän yläosassa oli havaittavissa rakenteesta valuneen veden aiheuttamia maalipinnan kosteusvaurioita.

Keittiössä, kylpyhuoneen vastaisen seinän yläsokkelilevyissä oli niin ikään rakenteesta valuneen veden aiheuttamia kosteusvaurioita.

Rakenteiden kosteustarkastuksissa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja kosteusvauriojälkien kohdalla seinäpinnoissa ja keittiön yläsokkelilevyissä.

Kylpyhuoneen oviaukon edustalla, alas lasketun katon kipsilevyissä ja kylpyhuoneen / keittiön välisen kipsilevyseinän yläosassa havaittiin niin ikään ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja.

Kastunut alue alas lasketun katon kipsilevyissä oli lähes pari neliötä.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Vaurio huonesto:                                                         

Lautaparketin / alusmateriaalien poisto kastuneelta alueelta olo- ja makuuhuoneesta.

Kipsilevyseinien alaosien kastuneelta alueelta avaus makuuhuoneen oviaukon vierestä, makuuhuoneen ja olohuoneen väliseinältä sekä kylpyhuoneen oviaukon vierestä keittiön ja olohuoneen väliseinältä.

Keittiön alakaapistojen alasokkelien irrotus kylpyhuoneen vastaiselta kalusteiden alle sijoittuvan lattiapinnan / kosteusvaurioiden tarkastusta varten.

 

Alapuolinen huoneisto:

Kastuneiden alakattorakenteiden avaus olohuoneesta, kylpyhuoneen edustalta ja keittiön yläsokkelirakenteiden purku ja kastuneen / vaurioituneen yläkaapin irrotus.

Maalipinnan poisto kastuneen betoniseinän yläosasta  kylpuhuoneen oviaukon vierestä vaurioalueelta ja kipsilevyseinän yläosan avaus kastuneelta alueelta.

 

Yllämainittujen ensipurkutöiden yhteydessä selviää mahdollinen lisäpurkutarve / vahinkoalueen lopullinen laajuus ja rakenteiden kuivaustarve.

Purkukohteet suojattava ja alipaineistettava.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 64 - 69h

Lisätietoja