Vesi, kosteusvaurio toimistotilassa

Kuvaus

Toimistotilan kopiokonehuoneessa, kattopalkin ja kotelon välissä olevan listan alta oli valunut vettä / teknisen isännöitsijän tekemät havainnot.

Avattaessa listaa havaittu, että sen yläpuolella oli kosteusvaurio ja aukko, josta vesi pääsee valumaan.

Mahdollisesti vuoto aiheutuu kotelossa menevästä vesiputkesta ja sen aiheuttamasta kondensiovedestä.

Tekninen isännöitsijä tilasi kohteen vuotokohdan etsinnän laatimansa raportin  perusteella.

 

Tekemämme lisäselvitykset:

Toimiston kopiokonehuoneessa suoritetussa välipohjakotelon purkutyön yhteydessä, kotelon sisä- osissa ei havaittu oletettuja putkistoja. 

 

Ilmoitus vuotokartoituksen suorituksesta jätetty yläpuoliseen huoneistoon.

Pintakosteusmittauksissa lattiakaivon ympäristössä n. 30 cm:n etäisyydellä havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

Lattiakaivon tarkastuksessa havaittiin, muovisen korokerenkaan ja valurautaisen pohjakaivon liitoskohdassa puutteita.

 

Laskettu vettä lavuaarin viemäriputkesta lattiakaivoon, veden pinta alkoi heti nousta kaivossa, tämä viittaa viemäriputken tukkeumaan.

Vettä valui alakerran kopiokonetilaan aikaisemmin avatusta kotelosta, ilmoitettu viemäriputken tukkeumasta huoltoyhtiölle, joka tilasi putkiliikkeen paikalle.

Kun vettä laskettu lattiakaivoon niin, ettei vedenpinta nouse yli lattiakaivon ja korokerengasliitoksen yläpuolelle, kopiokonetilassa ei havaittu vesivalumaa.

Padotettu lattiakaivo ja nostettu kaivossa veden pinta yli korokerenkaan liitoskohdan, jolloin vettä valui alapuolella olevaan kopiokonetilaan.

Pintakosteusmittauksissa havaittiin, kopiokonetilan katossa ja vaakapalkissa ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

 

Suositukset:

Yläkerran huoneiston lattiakaivon korokerenkaan liitoskohdan korjaus.

Suositellaan lattiakaivon lähistöltä tarkempia kosteusmittauksia porareikämenetelmällä.

Välipohjarakenteen tarkempia tutkimuksia eristetilan selvittämiseksi.

Toimiston kopiokonetilan kostuneilta alueilta pinnoitteiden poisto.

Tarvittavat sähkö- ja putkityöt.

Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 26 - 31h

Lisätietoja