Vesi, kosteusvaurio, maakosteus

Kuvaus

Asukas oli havainnut kellarikomerossa olleen irtaimistonsa vaurioituneen pahoin.

Ennen tarkastusta asukas oli siirtänyt irtaimistonsa muualle.

 

Rakenteet vahinkoalueilla pääpiirteittäin: 

Seinät tiilirunkoisia, välipohjan rakenteena maavarainen betonivalu.

 

Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus kellarikomeroon, joka sijaitsee maanpinnan alapuolella.

Komeron lattiassa havaittiin kauttaaltaan huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja samoin kuin komeron päädyssä kaikilla seinäpinnoilla.

Komeron takanurkasta päästiin tarkastelemaan lattian rakennetta, valun alla havaittiin lahonneita ja vettyneitä puurakenteita sekä vettynyttä maa-ainesta.

Seinäpinnoilla oli runsaasti kalkkihärmää.  

Rakenteiden kosteus johtuu maakosteudesta.

 

Suositeltavat toimenpiteet:

  • Lattiavalun piikkaus ja lahonneen puutavaran poisto.

  • Seinäpintojen rouhinta.

  • Tarvittavat mateiraalinäytteenotot.

  • Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.

  • Töiden edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 19 - 25h

Lisätietoja