Vesi, kosteusvaurio ilkivallan seurauksena

Kuvaus

Liikerakennuksen katolla oli tehty ilkivaltaa, rikkomalla yläpohjan eristetilan useita tuuletusputkia.

Sadevettä oli päässyt yläpohjan eristeisiin sekä alapuolisiin liiketiloihin. 

 

Rakenteet vahinkoalueella:

Yläpohjan rakenne: TT-laatta – mineraalivilla – leca sora n.300mm – mineraalivilla – bitumi kermit, seinät betoni elementtisiä, kevyet seinärakenteet lastulevyä.

 

Suoritettu ensikäynti kohteeseen, jolloin havaittu liiketila 1:n palkkirakenteen koteloinnissa valumajälkiä.

Katon levyrakenteita oli poistettu ensiaputöissä, rakenteiden kosteudet mitataan purkutöiden yhteydessä rakennustelineeltä.

Toisessa liiketilassa mittaushetkellä ei havaittu kosteuden aiheuttamia vaurioita sen henkilökunnan mukaan, vettä oli valunut vähäinen määrä lattiapinnoille.

Vesikatolla havaittiin useissa tuuletusputkessa vaurioita, liiketilojen yläpuoleisista putkista oli päässyt eristeisiin vettä, jotka olivat märkiä.

 

Suositukset:

  • Levyrakenteiden purku palkin ympäriltä / liiketila 1.

  • Kosteusmittaus kun levyrakenteet purettu / liiketila 1.

  • Kosteusmittaus ja rakenteiden kunnon tarkastus / liiketila 2.

  • Koneellisen kuivauksen tarvetta liiketiloissa katsotaan purku- / mittaustöiden jälkeen.

  • Yläpohjan eristeiden kuivaus imukuivauksena katolta käsin.

  • Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

  • Töiden edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 18 - 23h

Lisätietoja