Vesi, käyttövesi putkivuoto

Kuvaus

Porraskäytävän alatasanteelle oli tippunut vettä alaslasketun katon rakenteista, putkilinjan kohdalta.

Alaslasketun katon akustolevykehikossa oli putkihormista valuneen veden jättämiä valumajälkiä.

Veden valuminen oli aiheutunut, keittiön putkihormissa olleesta käyttövesivuodosta, toisen kerroksen huoneiston kohdalla.

Vuotokohta oli löytynyt edellä mainitun huoneiston keittiön putkihormista tiskiallaskaapiston takaa, vuoto oli korjattu väliaikaispaikkauksella, putkiliikkeen toimesta.

Alapuolisen huoneiston tiskialtaan yläkaapiston sivurunkoa pitkin vettä oli valunut tiskiallastasolle.

 

Rakenteet vahinkoalueilla pääpiirteittäin:

Välipohjarakenteena ontelolaattaelementti.

Vuoto asunnon lattiapinnoitteena keittiössä oli laminaattiparketti.

Putkihormi ja keittiön / kylpyhuoneen välinen seinä on harkkorakenteinen ja pinnoittamaton tiskiallastason takaa, keittiön puolelta.

Alapuolisen asunnon keittiön katto- ja seinäpinnoitteena maali, tiskiallastason ja tiskialtaan yläkaapiston välinen seinäosuus oli laatoitettu.

 

Vaurio huoneisto:

Putkihormin keittiön puoleista harkkoseinämää oli avattu vuotokohdan paikallistamiseksi sekä vuotokohdan korjaamiseksi tiskiallaskaapiston takaa.

Vuotovahinkoalueelle sijoittuvissa välipohja-, seinä- ja hormirakenteiden kosteustarkastuksissa ei havaittu kosteusvaurioita eikä ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

Alapuolinen huoneisto:

Tiskialtaan yläkaapiston alapuolella, välitilalaatoituksen yläosassa muutaman laatan osalta havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

Muilta osin rakenteiden (kattopinnat, seinien yläosat ja lattiapinnat) tarkastuksissa, ei havaittu kosteusvaurioita eikä kohonneita kosteuslukemia.

Porraskäytävä:

Alas lasketun katon akustolevyissä ja kattoon liittyvissä väliseinärakenteissa ei havaittavissa kosteusvauroita / kohonneita kosteuslukemia.

Myöskään vuotokohdan alapuolella olevassa alatasanteen lattiapinnoitteessa  ei havaittu kosteusvaurioita eikä lattiapinnan kosteustarkastuksessa havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Vaurio huoneisto:

Kuparisen käyttövesiputken asianmukainen korjaaminen.

Vuodon paikallistamista / paikkausta varten purettujen rakenteiden kunnostustyöt.

Alapuolinen huoneisto:

Keittiön tiskiallaskaapiston irrotus ja runkojen / taustalevyn tarkastus mahdollisten kosteusvaurioiden varalta.

Välitilalaatoituksen takana todettujen kohonneiden kosteuslukemien johdosta ei jatkotoimenpiteitä, kosteus poistuu luonnollisesti, laattasaumojen kautta.

Kohteen suojaus ja alipaineistus.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 13 - 17h

Lisätietoja