Vesi, kattovuotoja eri asuntoihin

Kuvaus

Sadevesi valumaa mm. eri huoneistojen ulko-oleskelutiloihin puutteellisien katto- ja listarakenteiden kautta.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Ulko-oleskelutilojen lasiseinät metallirunkoisia.

 

Vaurio huoneisto  1:

Ulko-oleskelutilan ulkonurkan yläosasta, ikkunan yläkarmin pellitysten välistä oli valunut vettä sen lattia pinnalle.

Ulko-oleskelutilan muovimattolattian kosteustarkastuksessa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja vuotokohdan alapuolella n. 1 m2:n alalla.

Veden vuotaminen johtunee ulkonurkan kohdalle sijoittuvan räystäslipan pellitysten saumojen vuotamisesta.

 

Vaurio huoneisto  2:

Makuuhuoneen parvekkeen vastaisen ulkoseinän ikkunakarmien kautta, peitelistojen välistä oli valunut vettä.

Ikkunan alakarmissa ja peitelistoissa oli havaittavissa maalipinnan kosteusvaurioita ja seinän kosteustarkastuksessa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia

pintakosteusarvoja seinän yläosan kipsilevyssä, ikkunan yläpuolella.

Toinen valumakohta havaittiin parvekkeen oven yläpuolella sijaitsevan ikkunan yläkarmissa.

Parvekkeen katon ja ulko-oleskelutilan lasiseinän yläkarmia vasten olevan pellityksen liitoksen todettiin olevan irti kattopinnasta.

Kovalla tuulella ja sateella vettä saattaa päästä pellin ja katon väliin ja kulkeutua pellin päällä makuuhuoneen ulkoseinärakenteeseen.

Osa vedestä ohjautuu parvekkeen oven yläpuolella olevan ikkunan yläkarmin kohdalta ulko-oleskelutilaan.

 

Vaurio huoneisto  3:

Ulko-oleskelutilan ulkonurkan yläosasta, ikkunan yläkarmin pellitysten välistä oli valunut vettä ikkunalasia pitkin ulko-oleskelu tilaan.

Parvekkeen kattopinnassa, parvekkeen katon ja ulko-oleskelutilan lasiseinän yläkarmia vasten olevan pellityksen vieressä oli havaittavissa valumajälkiä.

Veden vuotaminen johtunee ulkonurkan kohdalle sijoittuvan räystäslipan pellitysten saumojen vuotamisesta.

Vuotovettä pääsee ulkonurkan kohdalta parvekkeen kattopintaa ja ulko-oleskelutilan lasiseinän yläkarmia vasten olevan pellityksen päälle ja edelleen yläkarmin kohdalta ulko

oleskelutilaan.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

 Vaurio huoneisto 1:

Vuotoalueelle sijoittuvan räystäsrakennelman peltisaumojen huolellinen tiivistys tarkoitukseen soveltuvalla tiivistysmassalla.

Muovimaton poisto kastuneelta alueelta ulko-oleskelutilan lattiasta, betonin rouhinta.

Tarkemmat rakennekosteusmittaukset ja kastuneen lattiarakenteen koneellinen kuivaus, kun vuotokohta ulko-oleskelutilaan tarkentunut. 

Vaurio huoneisto 2:                                         

Kastuneen ulkoseinärakenteen purku makuuhuoneesta ja vaakalaudoituksen avaus parvekkeen puolelta, ikkunan yläpuoliselta osuudelta.

Rakenteiden avauksen yhteydessä vuotojälkiä seuraamalla pystytään vuotokohdan sijainti todennäköisesti varmentaa ja vesivahingon laajuus rakenteissa kartoittaa, mahdollisen

rakenteiden lisäpurku- ja kuivaustarpeen varalta.

Parvekkeen katon ja ulko-oleskelutilan lasiseinän yläkarmia vasten olevan pellityksen huolellinen tiivistys kattopintaan, tarkoitukseen soveltuvalla tiivistysmassalla.

Vaurio huoneisto 3:

Vuotoalueelle ulkonurkan kohdalle sijoittuvan räystäsrakennelman peltisaumojen huolellinen tiivistys tarkoitukseen soveltuvalla tiivistysmassalla.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 43 - 48h

Lisätietoja