Vesi, kattovuoto, antenniputki

Kuvaus

Vesikatolta vuotanut sadevesiä liikkeen toimistotilaan.

Toimiston kattopinnassa oli havaittavissa valumajälkiä / kosteusvaurioita.

 

Rakenne vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Vesikatteena konesaumattu pelti, kattokannattajat puuta, lämmöneristeenä villa.
Kantavana yläpohjarakenteena paikalla valettu teräsbetonilaatta, sisäkattopinnoitteena ruiskutasoite.

 

Toimistotilan sisäkattopinnoitteessa oli havaittavissa yläpohjarakenteesta valuneen veden aiheuttamia kosteusvaurioita ja värimuutosta.

Vaurioalueen kattopinnan kosteustarkastuksessa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja n. 0,5 m2:n alalla, vaurio / valumajälkien kohdalla.

Vesikatolla suoritetussa tarkastuksessa vahingon aiheuttajaksi osoittautui antenniputken / vesikatteen läpivientikohta, jonka tiivistemassa oli irronnut.

 

Yläpohjarakenteisiin, vuotokohdasta valuneen veden määrä oli ollut vähäistä ja sisäkatossa havaittavat kosteusvauriot sijoittuvat vuotokohdan alapuolelle / välittömään läheisyyteen.

Yläpohjarakenteisiin suoritetun kosteustarkastuksen perusteella rakenne oli lähtenyt kuivumaan, eikä koneellisen kuivauksentai rakenteiden purkutarvetta ole.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Vuotokohdan korjaus tiivistysmassalla.

Sisäkattopinnan jättäminen kuivumaan, luonnollisesti tuulettumalla.

Katon pinnoitevaurioiden korjaus, rakenteen kuivuttua.

Katolla olevan antenniputken tuentaa olisi parannettava, jotta tuulen antennin ja vesikatteen liitoskohtaan aiheuttama mekaaninen rasitus olisi mahdollisimman vähäistä.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 4 - 7h

Lisätietoja