Vesi, kattokaivon vuoto

Kuvaus

Asukas oli havainnut veden tippuvan olohuoneen katosta, kattovalaisimen kohdalta sekä kosteusvauriojälkiä olohuoneen kattopinnassa.

Isännöitsijä tilasi ensitoimien jälkeiset purku- ja kuivaustoimenpiteet.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin / Yläpohja:

Ruiskutasoite, kipsilevy,höyrynsulkupaperi, harvalaudoitus, yläpohjan kannatinpalkit / villaeriste , ilmaväli ja ponttilauta
                                                                                                              

Huoneiston väliseinät kipsilevyä metallirangalla, olohuoneen seinäpinnoitteena paperitapetti, vaatehuoneessa maali.

Alapohja:

Maanvarainen teräsbetonilaatta alustäytöllä.

 

Ensitoimet:

Olohuoneen kattovalaisimesta ja vaatehuoneen seinän yläosasta todettiin tippuvan / valuvan vettä.

Olohuoneen katossa havaittiin kosteusvauriojälkiä / märkiä alueita paikoitellen, vaatehuoneen puoleisella osalla olohuonetta.

Olohuoneen ja vaatehuoneen mosaiikkiparketin todettiin olevan kastunut olohuoneen / vaatehuoneen väliseinän molemmin puolin, vaatehuoneen putkikoteloinnin ympäriltä, huoneistojen välisen seinän vierestä.

 

Vesikatolle suoritetussa tarkastuksessa todettiin kattokaivon sijaitsevan olohuoneen / vaatehuoneen väliseinän yläpuolella.

Purettiin olohuoneen sisäkattorakenteita vaatehuoneen seinän vierestä ja todettiin vuoto kattokaivon viemäriputken pantaliitoksessa.

Vuotokohta korjattiin putkimiehen toimesta, poistamalla vuotava panta ja laittamalla tilalle muovinen muhviliitos, liimamassatiivistyksellä.

Suoritettiin vahinkoalueen rakenteiden pintakosteustarkastukset ja määriteltiin kastuneet alueet yläpohjassa ja alapohjan betonilaatassa sekä olo- ja vaatehuoneen väliseinärakenteessa.

 

Jatkotoimenpiteet / ensitoimien jälkeen:

Kastuneiden levyrakenteiden ja kastuneen mosaiikkiparketin purku vahinkoalueelta.

Märkien höyrynsulkupahvien ja yläpohjaeristeiden poisto.

Yläpohjan puurakenteiden sekä alapohjan betonilaatan koneellinen kuivaus vahinkoalueelta.

Purkukohde suojattava ja alipaineistettava.

Tarvittavat putki- ja sähköpurkutyöt.

 

Suoritettiin alapohjan eristetilan kosteuskartoitus, kastuneen alueen laajuuden määrittelemiseksi alapohjan eristetilassa.

Mittauksista saatujen arvojen perusteella vahinkoalueen todettiin rajoittuvan alueelle, josta lattian betonilaatta oli kastunut.

Alapohjan eristetilaan asennettiin koneellinen imukuivaus.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 67 - 73h

Lisätietoja