Vesi, jääkaapin vuotovesi

Kuvaus

Vaurio huoneiston jääkaapin lauhdevesiastia tulvinut, vuotovettä keittiön lattialle sekä välipohjarakenteen läpi alapuoliseen asuntoon.

Alapuolsen asunnon asukas kertoi, vuotoveden valuneen keittiön seinän yläosassa olevasta jakorasiasta ja keittiön valokatkaisijasta.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Kantavana välipohjarakenteena on paikalla valettu teräsbetonilaatta, askeläänieristeenä siporex- murske, jonka päällä betonilaatta.

Keittiön lattiapinnoitteena vaurio huoneistossa lautaparketti.

Alapuolisen asunnon keittiön seinä kipsilevyä, pinnoitteena maali, kattopinnoitteena maali.

 

Vaurio asunto:

Jääkaapin sivulla sijaitsevan komeron seinän alaosassa oli havaittavissa kosteusvaurioita n. 10 cm:n korkeuteen lattiapinnasta.

Komeron vanhan vanerirungon alaosa sekä jälkeenpäin komeron sisään asennetun uuden lastulevyrungon alaosa oli kastunut jääkaapista vuotaneesta vedestä.

Myös jääkaapin alla olevan parketin kosteustarkastuksessa todettiin parketin olevan kastunut komeron puoleisesta reunasta.

Välipohjaeristeen vahinkoalueelle suoritetussa porareikämittauksessa, todettiin välipohja eristeen olevan märkä. 

Alapuolinen asunto:

Rakenteiden kosteustarkastuksessa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja keittiön kipsilevyseinän yläosassa jakorasian ympärillä ja seinän alaosassa valokatkaisijan ympärillä / alapuolella.

 

Vaurio asunnon jääkaapista vuotanut vesi oli päässyt välipohjan eristetilaan keittiön lattiassa, komeron kohdalla olevasta valusaumasta.

Vaurio asunnon välipohjan eristetilasta vesi oli ohjautunut sähköputkia / johtoja pitkin alapuoliseen huoneistoon.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

                                                     
Vaurio asunto:

Lattiapinnoitteiden poisto keittiön lattiasta, jääkaapin alta.

Jääkaapin vieressä sijaitsevan komeron pohjalevyjen poisto ja kosteudesta vaurioituneiden komeron sivurunkojen purku.

Lattian betonilaatan ja välipohjaeristeen koneellinen kuivaus.

Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.

Kuivattava alue lattiapinnassa selviää pinnoitteiden poiston jälkeen suoritettavissa kosteustarkastuksissa.

Alapuolinen asunto:

Kastuneen kipsilevyseinän purku vahinkoalueelta.

Kastuneeseen kipsilevyseinään liittyvän kantavan betoniseinärakenteen kuivaustarve selviää purkutyön jälkeen suoritettavissa kosteustarkastuksissa.

Purkukohteet suojattava ja alipaineistettava.

Tarvittavat sähkö- ja putkityöt.

 

Tehtyjä toimenpiteitä / jääkaappivuoto:

Vaurio asunto:

  • Purettu komeroiden lattiapinnat, tyhjennetty eritetilaa ja asennettu kuivaus.
  • Purettu komeroiden sisään rakennettujen kaappien sivulevyjä.
  • Kuivattu rakenteet.

Alapuolinen asunto:

  • Irrotettu saarekkeen ylä- / alakaapit, varastoitu ne asunnossa.
  • Purettu hormiseinän levytykset.
  • Mitattu rakenteet kuiviksi.
  • Suojattu ja alipaineistettu molemmat purkukohteet.

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 33 - 37h

Lisätietoja