• a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • 7498 004.jpg

Säiliön polttoöljyvuoto

Kuvaus

Vahinkokohde sijaitsee tasaisella savipitoisella maaperällä. Rakennuksen kellarin lattiataso on noin metrin verran maanpinnan alapuolella. Pohjavedenpinnantaso tutkimusajankohtana oli noin 15 senttimetriä lattiavalun alapuolella. Kohde sijaitsee I luokan pohjavesialueella.
Alueelle muodostuva pintavedet valuvat maanpinnan viettosuunnan mukaisesti tontin vieressä kulkevaan avo-ojaan.
Öljyn leviämistä maaperään selvitettiin öljyn betonilattiaan jättämien jälkien, lattian ja seinän yhtymäkohdan tiiveyden tarkastelulla sekä lattiaan poratuista reiästä otettujen maaperänäytteiden avulla. Lisäksi tarkastettiin silmämääräisesti viereisestä huoneesta viemärisaneeraustöiden takia sinne kaivettuun kaivantoon kerääntyneen veden tila.

Tutkimusten perusteella (mm. öljyn jättämät jäljet rakenteissa) öljyä ei ole päässyt maaperään betonilattian läpi eikä seinän ja lattian liittymäkohdasta. Säiliötilan alapuolisesta maaperästä otetussa kenttätestianalyysissä ei esiintynyt mineraaliöljypitoisuuksia. Putkikaivantoon kerääntyneessä vedessä ei esiintynyt öljyn muodostamaa sadekaarikuviota. Öljysäiliötilan lattian ja seinien betonipinta oli päällystetty 2-3 senttimetrin vahvuisella tiiviillä tasoitteella, joka esti öljyn imeytymisen huokoiseen betonivaluun. Lisäksi vahingon nopea havaitseminen ja ohjeistettu lisävahinkojen ehkäiseminen vaikuttivat siihen että öljyä ei päässyt maaperään. Pitkäaikainen altistuminen öljystä huoneilmaan leviävien hiilivetyjakeiden hengittämiseen on todettu olevan terveydelle vaarallista.Tämän takia öljyyntyneet materiaalit on poistettava rouhimalla.
Tehty tutkimukset polttoöljyn levinneisyydestä, otettu näytteitä, laadittu raportti. Ohjeistettu asukasta.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 18-28h

Lisätietoja