• 006.JPG
 • 035.JPG
 • 9521 001.jpg
 • 9626_9627 054.jpg
 • 9626_9627 065.jpg
 • 20100806 002.JPG
 • 20100806 024.JPG
 • 20100810 072.jpg
 • 20100820 093.jpg
 • 20100820 104.jpg
 • 20100820 134.jpg
 • 20100820 155.jpg
 • 20100820 167.jpg

Öljyvuoto, Käytöstä poistetut öljysäiliöt

Kuvaus

* Ely-keskuskuksen tarkastaja käynyt kohteessa. * Kunnostustavoitteena oli poistaa alueelta pilaantuneet maamassat, joiden öljyhiilivetypitoisuudet (C10-C40) ylittivät valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) määritellyn kynnysarvon 300 mg/kg. * Kunnostus suoritettiin massanvaihdolla. * Maaperässä oli kevyttä- ja raskastapolttoöljyä. * Kunnostettavalta alueelta poistettiin maa-aineksia lähes 170 tonnia ja öljyyntynyttä betonia noin 20 tonnia. * Maamassojen kaivutöiden, eristesaven asentamisen ja kaivantotäytön aika jouduttiin pumppaamaan kaivannosta öljyistä vettä lasikuituiseen työmaasäiliöön, tyhjennyksen suoritti imuauto. * Öljyistä vettä oli yhteensä noin 40 tonnia. * Öljynerotinta ei voitu käyttää koska raskaanpolttoöljyn osuus oli hyvin suuri. * Öljysäiliöiden päällä ollutta puhdasta maa-ainesta käytettiin kaivannon täyttämiseen. * Laadittu raportti riskinarvioineen. * Maaperään jäi kynnysarvon (300 mg/kg, öljyhiilivetypitoisuus C10-C40) ylittäviä maamassoja arviolta 5 m3.

Tehdyt toimenpiteet

 • Saneerattu
 • Työtunnit: 154-182h

Lisätietoja