• l.png
  • IMG_0090.JPG
  • IMG_0091.JPG
  • IMG_0092.JPG
  • IMG_0098.JPG
  • 71360097.JPG
  • 71360098.JPG

Öljypolttimen toimintahäiriö, polttoöljyä rakenteisiin

Kuvaus

Vahingon laajuuden selvittämiseksi piikattiin pannuhuoneen ja varastohuoneen lattiaan reiät, joiden kautta otettiin maaperänäytteet.
Otetuista maaperänäytteistä ei löytynyt merkittäviä öljyn kokonaishiilivetypitoisuuksia, joten voidaan todeta, että öljyä ei ole joutunut maaperään tutkitulla alueella.
Öljyn todennäköisemmäksi kulkureitiksi maaperään arvioitiin ilmastointilaitteen alapuolella lattian ja seinän yhtymäkohdassa oleva styrox-kaistaleesta rakennettu liikuntasauma, jonka alapuolella näyttäisi olevan seinän anturavalu.
Polttoöljylle haiseva styrox-kaistale on poistettava tarvittavalta laajuudelta. Samalla on selvitettävä onko öljyä päässyt leviämään oletetun anturavalun päällä laajemmalle ympäristöön. Tehty: polttoöljyn tutkimus polttoöljyn levinneisyydestä sekä ohjeistettu urakoitsijaa. Polttoöljy pitoisuudet maaperässä olivat hyvin vähäisiä koska vahinkotapahtuma oli havaittu nopeasti.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 14-24h

Lisätietoja