Hajuhaitta, tupakansavu

Kuvaus

Asukas informoinut isännöitsijää häiritsevästä tupakansavusta, joka tulee porraskäytävästä huoneistoon.

Tarkastuskäynnillä havaittiin rappukäytävässä lievää tupakan hajua.

Asunnon pääovi oli kaksi lehtinen, kaikista raoista puhalsi asuntoon päin melko voimakkaasti ilmaa porrashuoneesta, voidaankin oletta hajun tulevan porrashuoneen oven kautta.

 

Asunnossa oli korvausilmaventtiilit, ne olivat auki ja korvausilmaa tuli asuntoon reilusti, joten venttiilit toimivat.

Asunnosta poistuttaessa oli porrashuoneessa todella voimakas tupakanhaju.

Tupakansavun aiheuttajaksi arvellaan olevan  seuraavan huoneiston asukkaat, heidän asuntonsa sijaitsee puolikerrosta korkeammalla.

Tältä tasolta haju valuu puolikerrosta alaspäin selkeänä mutta pidemmälle alas/ylös mennessä haju häviää vähitellen.

 

Porrashuoneessa ei ensikäynnillä havaittu olevan ilmanvaihtoa ollenkaan, tämä selittäisi ilman huonon vaihtuvuuden ja pyrkimyksen päästä alipaineisiin asuntoihin.

 

Hajuhaitasta kärsivä asunto:

  • Ulko-oven sisälehden tiivistäminen.
  • Ulkolehteä ei saa järkevästi tiiviiksi, joten suositellaan tiivisteiden korjausta.

Porrashuone:

  • Ilmanvaihdon suunnittelu tilaan.

Asunto, josta tupakansavun epäillään tulevan:

  • Varmistus, että asunnossa poltetaan paljon tupakka ==> oikea asunto hajuhaittaan, käynti huoneistossa.
  • Asunnon ilmanvaihdon/korvausilman toimivuuden tarkastus, jotta selviää miksi tupakansavu tulee helposti porrashuoneeseen, vaikka asunnon pitäisi olla alipaineinen.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 3 - 4h

Lisätietoja