Ympäristövahingot

Ympäristövahingot

Ympäristövahingolla tarkoitetaan tilannetta, jossa maaperään tai veteen on päässyt vaarallista ainetta. Maaperän pilaantuminen voi johtaa myös pohjaveden pilaantumiseen. Öljyvahinko voi aiheutua, kun polttoöljyä päätyy talon rakenteisiin ja maaperään esimerkiksi öljysäiliön tai öljyputkien vuodon tai täytön yhteydessä.

Mitä tehdä öljyvahingon sattuessa?

Mikäli vuodon määrä on huomattava ja se voi aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskiä, tulee vahingosta ilmoittaa välittömästi hälytyskeskukseen (soita 112), joka tekee ensitoimet öljyn tai muun haitta-aineen leviämisen estämiseksi. Jos tilanne vaatii pilaantuneisuuden tutkimista ja mahdollista kunnostamista, ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja kutsu paikalle ympäristökonsultti.

Öljysäilöihin liittyviä huomioita

  • Poista öljysäiliö käytöstä, mikäli säiliö ei ole standardin mukainen tai säiliöön on kohdistunut ylitäyttö tai painerasitus.
  • Vaihda säiliön kaksiputkijärjestelmä yksiputkijärjestelmäksi.
  • Mikäli säiliöstä tuleva imuputkisto on betonin sisällä, vaihda putket pintavedoksi.
  • Puhdistuta ja huollata säiliö 5–10 vuoden välein.
  • Tarkasta ilma- ja täyttöputkien liitokset 5–10 vuoden välein.
  • Mikäli vanha, rakennehyväksytty säiliö siirretään uuteen paikkaan, sille on tehtävä rakennetarkastus ennen käyttöönottoa.
  • Säiliö on sijoitettava niin, että tarkastus ja huolto päästään tekemään esteettömästi.
  • Säiliöllä tulee olla suoja-allas. Vanhojen rakennusten tiilimuuratut ja betonitasatut suoja-altaat eivät pääsääntöisesti pidä.
  • Kun maaperässä oleva säiliö vaihdetaan uuteen, on vanha säiliö tyhjennettävä, puhdistettava ja poistettava maaperästä.

Etsi ympäristövahinkoja