Ympäristö, veden seurantanäytteenotto

Kuvaus

Kohteesta otettu seurantavesinäyte, aiemmin tapahtuneen polttoöljysäiliön rikkoutumisen vuoksi.

Rikkoutunut säiliö oli poistettu maaperästä.

Kohteen piha-alue oli asfaltoitu ja kunnostettu ennen vesinäytteenottoa.

Vesinäytteenotto kohteessa sekä sen toimittaminen laboratorioon.

Näytteenottoraportin laadinta ja toimittaminen tilaajalle sekä eri viranomaistahoille.

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 6 -11h

Lisätietoja