Ympäristö, työkonepalo, öljyä maaperään

Kuvaus

Työkoneen palotapahtumasta piha-alueella, pääsi maaperään poltto-, hydrauliikka- sekä moottoriöljyä.

Paikallinen pelastuslaitos suoritti alkutoimenpiteitä, öljyjä pääsi maaperään arviolta alle 200 litraa.

Saatu ely-keskukselta lupa pilaantuneiden maamassojen poistoon ja loppusijoittamiseen.

 

Palopaikalta ja sen ympäristöstä oli poistettu pintamaat n. 180 m2:n alueelta ja noin 0,1-0,2 m syvyydeltä kahdelle siirtolavalle pelastuslaitoksen ohjauksessa.

 

PS-Palosaneeraus Oy saapui kohteeseen toimeksiannon saatuaan ja otti näytteitä, joiden perusteella maata poistettiin lisää vielä kahden siirtolavallisen verran.

Palopaikalle kaivettiin lopulta 0,3-0,85 metrin syvyinen kaivanto sen pinta-ala oli n. 30 m2.

Lisäksi palopaikan ympäristöstä poistettiin paikoitellen pintamaata n. 0,1-0,2 m.

Palo tapahtui täyttösoran päällä, mutta öljyroiskeita oli myös viereisellä asfaltilla, sitä poistettiin lähes 40 m2.

Likaisen asfaltin kohdalla oli valumakaivo, joka oli tyhjennetty ja puhdistettu palon jälkeen, kuten myös linjassa oleva seuraava kaivo.

Kaivot tyhjennettiin ja puhdistettiin uudestaan, niissä havaitun öljykalvon takia.

Kunnostettavalta alueelta poistettiin likaisia maa-aineksia yhteensä lähes 75 tonnia.

 

Kohteesta otetuista näytteistä analysoitiin kokonaishiilivetypitoisuudet PetroFLAG-mittarilla, osa näytteistä lähetettiin laboratorioon.

Maaperän jäännöspitoisuudet tutkittiin kaivannon pohjalta ja kaivannon ympäriltä otetuista kolmesta kokoomanäytteestä.

Kohde on kunnostettu tavoitteiden mukaisesti.

Kohteessa ei ole pilaantuneiden maiden aiheuttamaa jatkotoimenpiteiden tarvetta eikä siten maa-ainesten tai alueen käyttörajoitteita.

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 43 - 51h

Lisätietoja