Ympäristö, prosessivesinäytteet

Kuvaus

Tuotantolaitoksen prosessiveden seuranta näytteeoottoa, ympäristöluvan mukaisesti.

Näytteitä otettu pohjavesiputkista sekä prosessivedestä.

Prosessivesinäytteistä seurataan mm: pH:ta, sähkönjohtavuutta, kiintoaineita, kokonaisfosforia, kloridia sekä öljyhiilivetyjä.

Näytteet pakattu ja lähetetty laboratorioon, näytteenotto kalusto huoltopuhdistettu varastollamme.

Laadittu seurantanäytteenottoraportti, mikä lähetetty tuotantolaitoksen edustajalle sekä kunnan ympäristöviranomaisille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 17 - 26h

Lisätietoja