Ympäristö, polttoöljysäiliön asennusvirhe

Kuvaus

Omakotitalon autotallissa ollutta öljysäiliötä täytettiin, jolloin öljysäiliön päällä olevasta täyttöputken liitoksesta valui ja roiskui kevyttä polttoöljyä suoja-altaaseen, lattialle ja seinille.

Omakotitalo sijaitsi I-luokan pohjavesialueella

Noin puolituntia tankkauksen jälkeen, asukas havaitsi autotallissa polttoöljyn hajua ja öljylätäkön lattialla.

Autotallin polttoöljyn katkuista ilmaa ryhdyttiin imemään aktiivihiilisuodattimen kautta ulos.

Öljy oli saatu imeytettyä pois lattialta ja pumpattua pois suoja-altaasta saman päivän aikana.

Säiliön täyttöputkistosta puuttui asennusohjeen mukainen kiristyspanta.

Tutkimus:

Autotallin betonilattiaan porattiin piikkauskoneen kuppiterällä neljä reikää. Maanäytettä otettiin rei’istä, joko käsilapiolla tai käsikairalla kaasutiiviiseen näytepussiin.

Näytteistä mitattiin haihtuvat hiilivedyt PID-mittarilla ja kokonaishiilivetypitoisuudet määritettiin PetroFLAG-kenttämittarilla. Laboratoriovarmennus teetettiin yhdestä näytteestä. 

Autotallin nurkan reiässä  todettiin polttoöljyllä pilaantunutta maata ainakin 0,7 m syvyyteen saakka. Myös muut näytteet indikoivat maaperän pilaantununeisuutta.

Kunnostus:

Vuotokokohtaan asennettiin imuautoa hyväksikäyttäen pohjaveden pumppauskaivo. Pumppausvedet ohjattiin öljynerottimen kautta pihalle tuotuun erilliseen säiliöön.

Kohteesta otettiin useita vesinäytteitä. Myöhemmin pumppausvedet johdettiin kaupungin viemäriverkostoon.

Pilaantuneisuus jatkui tutkimusten perusteella autotallin vieressä olevan kylpyhuoneen alle, jouduttiin autotallin ja kylpyhuoneen välinen seinä ja kylpyhuoneen lattia purkamaan.

Jotta pilaantuneitamaita voitiin poistaa vahinkohetkellä olleeseen pohjaveden pinnankorkeuteen asti, täytyi rakennuksen autotallin seinien tukemiseksi tehdä suunnitelma.

Onnettomuushetkellä pohjaveden korkeuden arvioitiin olevan noin 1,5 m syvyydellä maanpinnasta.

Suunnitelman ja purkutöiden valmistuttua aloitettiin ensimmäisen tukilamellin asennus.

Kunnostustyön aikana pidettiin työkohteessa kirjanpitoa mm. näytteenottokohdista, näytetiedoista maalajeista, päivämääristä ym. näytteeseen liittyvistä tiedoista.

Näytteiden kenttämittaustulokset PetroFLAG- ja PID-mittareista kirjattiin myös ylös.

Maamassoja kuljetettiin pois kiinteistöltä imuauton säiliössä tai siirtolavalla. Jokaisesta kuormasta laadittiin oma kuormakirja.

Pohjaveden pinnankorkeuksia seurattiin ja mittaustuloksista pidettiin kirjaa.

Samoin seurattiin pumpatun veden virtausmääriä viemäriverkostoon.

Kaikki rakennustekniset työt suoritti paikallinen rakennusliike.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 156 - 178h

Lisätietoja