• 05.08.2008 082.jpg
  • aaaa.jpg
  • 05.08.2008 079.jpg
  • 28.07.2008 037.jpg
  • 28.07.2008 047.jpg

Ympäristö, öljy, muuntamo räjähdys

Kuvaus

Maaperän kunnostus aloitettiin, jolloin poistettiin pääosa pilaantuneesta maaaineksesta (lavat 1 ja 2), kaivuta jatkettiin (lava 3 ja osin lava 4).
Kaivantoa jouduttiin laajentamaan (lava 4). Pilaantuneen alueen koko ja laajuus selvitettiin öljyn maastoon jättämien valumajälkien perusteella. Kaivua ohjattiin PetroFlafg- kenttämittarin avulla. Pilaantuneet maa-ainekset poistettiin kaivinkoneella, lastaamalla ne paikalle toimitettuun siirtolavaan. Kaivannon seinämästä ja pohjasta, sekä lavasta otetut kokoomanäytteet toimitettiin laboratorioon analysoitavaksi. Pilaantuneet maa-ainekset toimitettiin ongelmajäteasemalle. Kaivanto täytetään puhtaalla maa-aineksella.

Maaperän kunnostus tehtiin Ely- keskuksen tarkastajan puhelimessa antamalla luvalla vahingon laajenemisen estämiseksi tehtävällä kaivulla.
Maaperän kunnostuksessa poistettiin kaikki yli 300 mg/kg öljyä sisältävä maa-aines. Kaivauksissa poistettiin n. 22 000 kg pilaantuneita maa-aineksia. Koska kunnostus saatiin tehtyä vahingon laajenemisen estämiseksi tehdyllä kaivulla, kohteesta ei tehty YSL 78§:n mukaista ilmoitusta.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 27-37h

Lisätietoja