Ympäristö, jätekasan metallit

Kuvaus

Tutkittu teollisuushallin piha-alueelle läjitettyä, mahdollisesti epäpuhtauksia sisältävää hiekkapuhallustoiminnassa käytettyä hiekkaa.

Yrityksen toiminnan päättyessä, kunta velvoitti sitä tutkimaan hallitiloista piha-alueelle tuodun reilun 200 m3 hiekkapuhallushiekka jätteen.

 

Näytteenoton ja sen raportoinnin lisäksi, otettu lisänäytteitä, joista teetetty liukoisuustesti sekä kaatopaikkakelpoisuuslausunto.

Kilpailutettu kaatopaikat ja laadittu siirtoasiakirjat hiekkapuhallusjätteelle.

 

NÄYTTEENOTTO

Hiekkapuhallushiekkakasasta, tilavuus reilu 200 m3 otettiin kaksi näytettä (KN1 ja KN2), jolloin yksi näyte edusti n. 100 m3 hiekkaa.

Näytteet otettiin kokoomanäytteinä kaasutiiviiseen pussiin metallisella puutarhalapiolla.

Kukin näyte koostui seitsemästä osanäytteestä, jotka otettiin 0,5 metrin syvyisistä lapiolla kaivetuista kuopista. 

 

TULOKSET

Näytteet analysoitiin PS-Palosaneeraus Oy:n toimipisteessä saman päivän aikana.

Näytteistä analysoitiin metallit Innov-X –mittarilla, sekä toisesta näytteestä analysoitiin kokonaishiilivedyt PetroFlag-mittarilla.

Innov-X –mittauksia tehtiin kolme/näyte, -mittari analysoi luotettavasti kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet, mutta niidenkin kohdalla pitoisuudet ovat keskimäärin n. 20-50% laboratoriotuloksia suurempia.

Näyte KN2 lähetettiin samana päivänä kylmälaukkuun pakattuna laboratorioanalyysiin.

 

Laboratoriotulosten perusteella metallipitoisuudet jäävät alle kynnysarvojen sinkkiä lukuun ottamatta, samoin hiilivedyt jäivät alle kynnysarvon.

Sinkin pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon (400 mg/kg), mutta alittaa ongelmajäteraja-arvon (2500 mg/kg).

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 22 - 27h

Lisätietoja