Yleinen, lattiapainauma

Kuvaus

Huoneiston asukas oli valittanut isännöitsijälle akuuhuoneen kylmää lattiapintaa ==> lämpökamerakuvaus.

Isännöitsijä tilasi jatkotutkimuksia kohteeseen, niissä todettiin lattian reuna-alueilla halkeamia betonissa, painauma oli pääosin alle 8 mm ==> suositeltu rakennesuunnittelijaa, joka laatii purkutyöselityksen.

Aloitus palaverissa sovittiin seuraavaa:
Keittiön ja olohuoneen osalta poistetaan muovimatto ==> näin nähdään onko lattiassa halkeamia.
Lattiaan tehdään muutama koeaukko, joista sen rakennetta päästään tutkimaan tarkemmin sekä mittaamaan kosteuksia.

Ensihavainnot:
Reuna-alueilla tapahtuneet painumat johtuvat rakentamisvaiheessa tehdystä tiivistämistyöstä, tärytyskonetta ei aina ajeta lähelle sokkeliperustuksen reunaa, sillä pelätään, että tärytyskone ja maan tiivistäminen alkaa työntämään, joko muottia tai jo valettua tai harkoitettua sokkeliseinämää.

Huoneiston lattiaan tehtiin useita tarkastus aukkoja, niistä havaittiin, että lattialaatan eristeiden ja perustusmaan välillä ei ole tyhjää tilaa ==> perustusmaa oli hiljalleen tiivistynyt betonilattian omalla kuormalla.
Painumaan oli voinut vaikuttaa myös lattian ja maa-aineksen välissä oleva styroksikerros ==> betonilaatan kuormitus stryroksiin.

Alapohjarakenne tutkimuskohdissa pääpiirteittäin:
Lattiapinnoitteena muovimatto, tasoite, teräsbetonilaatta n. 70 mm, styrox-eriste 100 mm, hienojakoinen sepeli.

Porattu betonin kosteuden mittausreiät alapohjan betonilaattaan, makuu- ja olohuoneeseen, asenettiin  mittausanturit rakennekosteusmittauksia varten.
Betonin kosteuden mittausreikiä porattiin kumpaankin huonetilaan, 3:een eri syvyyteen / mittausalue.
Lisäksi porattiin styrox-eristeen ja alustäytön rajapintaan mittausreiät alustäytön yläpinnan kosteusmittauksia varten.

Suoritettiin alapohjan betonilaatan kosteusmittaukset ja alustäytön kosteusmittaukset makuuhuoneesta ja olohuoneesta.
Mitattiin alapohjan lämmöneristekerroksen alla olevan sepelitäytön ja sepelikerroksen alla olevan täyttöhiekan kosteudet lattiaan tehtyjen tarkastusaukkojen kautta.

Kaikissa ulkoseinien vieressä sijaitsevissa mittauspisteissä todettiin täyttöhiekan olevan vesimärkää ==> mittauspisteistä ei saatu luotettavia mittaustuloksia suhteellisen kosteuden ja vesisisällön osalta.
Mittausten yhteydessä suoritetussa tarkastuksessa todettiin alustäyttö sepelin olevan märkää, sisäpihan puoleisen makuuhuoneen tarkastusaukon kohdalla.
Alapohjan betonilaatan ja alustäytön kosteusmittauksista saatujen arvojen perusteella, betonin kosteus oli normaali ja tälle rakenteelle ominainen.

Kaivettiin rakennuksen ulkopuolelta sokkelin vierustaa esiin.
Sokkelia vasten oleva maa-aineksen todettiin olevan vesimärkää, kuten myös sokkelin vieressä oleva routa-eristelevy.
Sokkelissa ei havaittu vesieristystä eikä patolevyä.

Tehtyjä toimenpiteitä:
Kosteusmittauksia ja rakenne avauksia.
Keittiön ja makuuhuoneiden sekä eteisen kaapit irrotettu.
Huoneiston muovimatot poistettu koko asunnosta.
Betoni rouhittu sekä vaurioituneet reuna-alueet piikattu auki.
Tarvittavat sähkö- ja putkipurkutyöt.
Kohde suojattu ja alipaineistettu koko purkutyön ajan.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 178 - 188h

Lisätietoja