Vesi, wc-säiliön rikko, kosteusmittaus

Kuvaus

Vaurio huoneiston  wc-istuimen vesisäiliö oli haljennut, huoneiston asukkaiden työpäivän aikana.
Vuotovedet olivat valuneet kahteen alapuoliseen huoneistoon ==> isännöitsijä tilasi kosteuskartoituksen sekä tarvittavat purku- ja kuivaustyöt.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena alalaattapalkisto rakennusjäte eristeellä vaurio huoneiston eteisen lattiapinnoitteena laatta, jonka alla ponttilauta, kylpyhuoneen pinnoitteena laatoitus.
Alapulisen asunnon 1, lattianpinnoitteena lautaparketti, kylpyhuone laatoitettu, katossa paneelilaudoitus, kantavat seinät kiviainesta, pinnoitteena lasikuitutapetti, eteisessä alas laskettu levykatto maali pinnoitteella.
Alapuolisen asunnon 2, lattianpinnoitteena lautaparketti, kylpyhuone laatoitettu, katossa maalipinnoite, kantavat seinät kiviainesta pinnoitteena paneelilauta, eteisen katto maalattu.

Vaurio huoneisto
Eteisen lattianlaatoitus oli kohonnut kylpyhuoneen oven edustalla ==> tätä indiko rakenteen alla olevien ponttilautojen ja kylpyhuoneen kynnyspuun turpoaminen vuotovedestä.
Suoritetussa eristemittauksessa havaittiin eristeiden olevan kostuneita kylpyhuoneen kynnyksen kohdalta molempiin suuntiin eteiseen sekä kylpyhuoneeseen.
Kylpyhuoneessa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja, kaikkien seinien alimmalla laattarivillä.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet / vaurio huoneisto:
Eristeiden poisto eteisen vaurioalueelta ja kylpyhuoneen eristetilasta ==> kylpyhuoneen lattian purku.
Rakenteiden koneellinen kuivaus tarvittaessa sekä purkutyön jälkeiset kosteusmittaukset.
Purkukohteiden suojaus ja alipaineistus, purkulaajuus tarkentuu purkutyön aikana.
Purkutyön edetessä saattaa ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Purkuhavaintoja / vaurio huoneisto:
Kun kylpyhuoneen lattiaa oli purettu ja eristetilaa tyhjennetty, havaittiin eristetilassa alalaattapalkiston pohjalla kostunutta puuta, jossa oli runsasta mikrobikasvustoa.
Kylpyhuoneen kynnyksen koolauspuussa, oli myös havaittavissa mikrobikasvustoa sekä lahovaurioita.
Holvin pohjalla, puretulla alueella havaittiin ympäristöään lievästi korkeampia pintakosteusarvoja.

Eristetilan kosteudenmittaus suoritettiin puretulta alueelta vajaan metrin päästä kylpyhuoneen kynnyksestä ==> alapuolisen asunnon 1, kylpyhuoneen katon vaurioiden sekä mittauksista saatujen arvojen perusteella voidaan olettaa vuotoveden kastelleen lähes kauttaaltaan kylpyhuoneen eristetilan ==> kylpyhuoneen eristeet, olisi suositeltavaa vaihtaa orgaanisten materiaalien mikrobivaurioiden varalta ==> eristetila tyhjennetty.

Alapuolinen huoneisto 1 
Eteisen parkettilattia oli turvonnut  ja saumat tummuneet.
Eteisen ja kylpyhuoneen välisessä seinässä havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja sekä etesen, että kylpyhuoneen puolella.
Huoneiston etuovi sekä kylpyhuoneen oven karmit ja peitelistat olivat vuotoveden turvottamia.
Eristemittauksessa havaittiin eristeiden olevan kostuneita eteisessä.
Eteisen alas lasketun kipsilevykaton, eikä kylpyhuoneen paneelikaton taustoja tarkistettu ensikäynnillä.

Alapuolinen huoneisto 2
Eteisen parketissa havaittiin tummentumaa sekä saumojen turpoamista eteisen kattopinnalta, oli maalipinta vaurioitunut.
Pintakosteusmittauksessa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja eteisen katossa.
Eteisen seinillä oli paneelilaudoitus ==> taustaa ei tarkistettu ensikäynnillä.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet / alapuoliset huoneistot 1 ja 2:
Vaurioituneiden seinä-, lattia- ja kattopinnoitteiden sekä märkien eristeiden  poisto,
Purkutyön jälkeen märkien rakenteiden koneellinen kuivaus.
Alapuolisen huoneiston 1, kylpyhuoneen eristeet tarkistettava purkutyön edetessä ==> olivat kuivia, ei lattiapurkua.
Alapuolisen huoneiston1, eteisen kipsilevykaton ja kylpyhuoneen  panelikaton purku.
Alapuolisen huoneiston 2, eteisen seinien panelien taustat tarkistettava.
Tarvittavat sähköjohdotus ja -rasiatarkastukset sekä putkityöt tulppauksineen.
Purkukohteet suojattava ja alipaineistettava.
Huoneistojen purkukohteet kuivattu koneellisesti.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 186 - 202h

Lisätietoja