Vesi, wc-istuimen täyttöputkivuoto

Kuvaus

Vaurio asunnon WC-istuimen täyttöputki oli vuotanut ==> vuotovettä valui rakenteiden läpi ja putkihormia pitkin alimpaan kerrokseen saakka.

Rakenteet kylpyhuoneessa pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena teräsbetonilaatta, kahdella valukerroksella, joiden välissä bitumi- kerros, seinät betonia, lattiapinnoitteena  laatta, seinäpinnoitteena keraaminen laatta ja maali osittain.

Ensiaputoimena asennettu koneellinen kuivaus alapuolisen asunnon 1 putkihormiin.
Alapuolisiin asuntoihin  2 ja 3 ei ensikäynnillä päästy.

Vaurio asunnossa kylpyhuoneen lattialla oli runsaasti vettä, sitä ei kuitenkaan ollut päässyt valumaan eteisen puolelle.
Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus vaurio asuntoon ja alapuolisiin asuntoihin 2 ja 3, asunnon 1 ovi oli turvalukossa, joten sinne ei päästy.

Vaurio asunto:
Hormin alaosassa ja WC-istuimen takana alimmassa laattarivissä havaittiin huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja, eteisessä eikä makuuhuoneessa havaittu merkkejä vesivahingosta.

Alapuolinen asunto 2:
Kylpyhuoneen putkihormin WC-istuimen puoleisessa sivussa, oli kauttaaltaan huomattavasti ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja samoin kattopinnalla hormin vieressä noin 1 m2 alueella.

Alapuolinen asunto 3:
Kylpyhuoneen putkihormin WC-istuimen puoleisessa sivussa, oli kauttaaltaan ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja samoin kattopinnalla hormin vieressä reilun ½- m2 alueella.
Makuuhuoneen puolella putkihormin vastaisella seinällä oli pienehkö kosteuden aiheuttama vauriojälki tapetissa.

Pihataso:
Katon paneeleissa vuotovesi pisarointia ==> paneeleiden irrotus ja rakenteiden tarkastus.

Suositukset:
Alapuolisessa asunnossa 1 putkihormin kuivaus asennettu aiemmin ensitoimena.
Putkihormin kuivatus kylpyhuoneissa olevien tarkastusluukkujen kautta alapuoliset asunnot 2 ja 3.
Kostuneet kattopinnat jätetään kuivumaan painovoimaisesti.
Kohteiden suojaukset ja alipaineistus tarvittaessa, jos purkutoimenpiteitä.

Pintojen rikkomista pyritään välttämään lähenevän putkiremontin vuoksi.
Hormin pohjan tarkastus pihatasossa.
Työn edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Mitään rakenteita ei purettu alapuolisissa asunnoissa, mittauksetkin suoritettiin rakenteita rikkomatta lähenevän putkiremontin johdosta, rakenteiden kuivaukset suoritettu kylpyhuoneiden tarkastusluukkujen kautta.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 23 - 27h

Lisätietoja