Vesi, viemärivuoto keittiössä

Kuvaus

Asukas havaitsi keittiön allaskaapissa vettä, otti yhteyden huoltoliikkeeseen, joka tilasi kohteen ensitoimet.
Tarkasteltu pesualtaan viemäröintiä ja havaittu toisen altaan viemäröinnin kiinnitysruuvin ruostuneen, tämän seurauksena hajulukko oli irronnut tiskialtaan pohjasta.
Putkimies korjasi viemäriliitoksen ==> kohteen kosteuskartoitus.

Rakenne pääpiirteittäin:
Välipohjan rakenteena laminaatilla pinnoitettu ontelolaatta, kantavat seinät betonielementtisiä, kevyet metallirankaisia kipsilevyseiniä.

Pintakosteusmittaus vaurio asuntoon.
Purettu alasokkeli ja havaittu huomattavasti muuta ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja allaskaapiston alla noin 100x50cm alueella.
Vuotovesi oli päässyt valumaan allaskaapin pohjalevyssä olevasta viemärin läpiviennistä lattialle kaapin alle, josta se oli päässyt edelleen laminaatin alle seinän vierustalta.

Allaskaapiston rungot olivat turvonneet vuotovedestä ==> allaskaapit purettu, pesualtaat tuettu.
Purettu lattiapinnoite keittiön märältä alueelta ja rouhittu betoni.
Märät rakenteet kuivattu koneellisesti.

Tarkastettu ja mitattu alapuoleisen asunnon keittiön rakenteet yläkaapistojen sokkelit irrottamalla ==> millään pinnoilla ei havaittu merkkejä vesivahingosta.

Toimenpiteet:
Allaskaapiston irrotus / vaihto.
Pinnoitteiden poisto kostuneelta alueelta, betonin rouhita.
Koneellisen kuivauksen tarvetta katsotaan purkutöiden jälkeen.
Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.
Työn edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 24 - 28h

Lisätietoja