Vesi, viemäritukos keittiössä

Kuvaus

Kerrostalon runkoviemäri oli tukkeutunut, jolloin viemärivettä tulvi vaurio huoneiston tiskialtaan kautta keittiön lattialle.
Vettä valui keittiön välipohjarakenteen läpi alapuoleiseen huoneistoon, olohuoneen katosta putkikoteloinnin kohdalta.
Alapuolisen huoneiston putkikotelointia purettu vuotokohdasta, vahinkotapahtuman yhteydessä.

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena alalaattapalkisto, rakennusjäte-eristeellä, keittiön lattiapinnoitteena vaurio huoneistossa muovimatto. Alapuolisessa huoneistossa lattiapinnoitteena lautaparketti, alas laskettu kipsilevykatto, vahinkoalueelle sijoittuva huoneistojen välinen seinä oli kantavaan seinään koolattu kipsilevyseinä.

Vaurio huoneisto:
Huoltoyhtiöltä saadun tiedon mukaan viemärivettä, oli ollut vahinkotapahtuman aikana keittiön muovimatolla tiskialtaan edustalla.
Lattiapinnan ja seinien alaosien kosteustarkastuksissa lattiapinnassa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja tiskiallaskaapiston ympärillä, huoneistojen välisen seinän vieressä.
Tiskiallaskaapin rungoissa havaittiin viemärivahinkoon viittaavia vaurioita.

Alapuolinen huoneisto:
Vettä todettiin vuotaneen viemäri- ja vesiputkien läpiviennistä olohuoneen katosta.
Viemäri- ja vesiputkien kipsilevyrakenteisessa putkikoteloinnissa ja kipsilevyseinän yläosassa havaittiin välipohjarakenteesta valuneen veden aiheuttamia vauriojälkiä.

Rakenteiden kosteustarkastuksissa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja putkiläpivientien kohdalla betonikattopinnassa.
Lautaparketin saumoissa todettiin kosteusvaurioita ja ympäristöään huomattavasti korkeampia kosteuslukemia vuotokohdan alapuolella reilun 1 m2:n alalla.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Vaurio huoneisto:
Tiskiallaskaapiston irrotus ja välipohjarakenteen avaus sekä kastuneiden välipohjaeristeiden poisto märältä alueelta.
Välipohjan betonirakenteiden puhdistus ja rakenteiden koneellinen kuivaus tarvittaessa.
Molemmat asunnot tarvittavat suojaukset ja alipaineistus sekä sähkö- ja putkipurkutyöt.

Alapuolinen huoneisto:
Putkikoteloinnin alas lasketun kipsilevykaton ja kipsilevyseinän yläosan purku vahinkoalueelta.
Lautaparketin purku vahinkoalueelta.
Lautaparketin alla olevan lattiarakenteen kosteusmittaukset purkutöiden yhteydessä.
Välipohjalaatan alapinnan puhdistus vahinkoalueelta.
Rakenteiden lisäpurku / kuivaustarve alapuolisen huoneiston osalta tarkentuu purkutöiden yhteydessä.

Purkutöiden jälkeen tehty pintakosteusmittaus sekä eristemittaus puretulle vahinkoalueelle.
Mittauksista saatujen arvojen perusteella rakenteet todettiin kuiviksi ==> kunnostustyöt voidaan aloittaa.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 46 - 51h

Lisätietoja