Vesi, vesivuoto, hana jätetty valumaan, viemäri

Kuvaus

Huoneiston asukas oli unohtanut keittiön tiskialtaan hanan valumaan, ennen torkuille menemistään.  

Tiskialtaan viemäri oli ollut tukossa, vedet olivat tulvineet altaasta tiskiallastasolle, tiskikaappiin ja huoneiston lattioille.

Vettä valui välipohjarakenteiden läpi alapuolella olevan huoneiston keittiön yläkaapistojen kautta, tiskiallastasolle ja edelleen keittiön lattialle.

 

Rakenteet vahinkoalueilla pääpiirteittäin:

Välipohjarakenteena ontelolaattaelementti, lattiapinnoitteena muovimatto.

Kantavat väliseinät ja ulkoseinät betonielementtiä, sisäpinnoitteina maali.

Kevyet väliseinät maalattua kipsilevyä, kattopinnoitteena keittiössä maali.

 

Vaurio huoneisto / JVT-työt:

Asukas oli poistanut lattiapinnoilla olleita vuotovesiä omatoimisesti, jonkin verran.

Vettä oli ollut keittiön ja olohuoneen lattioilla.

Todettiin tiskialtaan viemärin olevan tukossa, huoltomies avasi viemäritukoksen.

Purettiin keittiön jalkalistat / kiintokalusteiden etusokkelit ja imuroitiin irtovedet kalusteiden alta ja olohuoneen lattialta.

Etusokkelit olivat osittain kosteudesta vaurioituneita / tummuneita aikaisemmasta vesivahingosta johtuen?

Asennettiin koneellinen tilakuivaus vahinkoalueille.

Alapuolinen huoneisto:

Vettä valui keittiön yläkaapiston kautta tiskiallastasolle, alakaapistoon ja edelleen lattialle, lieden viereen / edustalle.

Asukas oli laittanut vedenkeräysastian valumakohdan alle.

Veden valuminen loppui, kun yläpuolen huoneistosta imuroitiin vedet lattiapinnoilta ja kalusteiden alta.

Kuivattiin irtovedet kaapista, tasolta ja lattialta.

Asennettiin koneellinen tilakuivaus vahinkoalueelle.

 

Myöhemmin alakerran asukas ilmoitti, eteisen kattoon ilmestyneestä kosteuden aiheuttamasta vauriosta, joka todennäköisimmin liittyy aiemmin sattuneeseen vesivahinkoon..

Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus molempiin asuntoihin.

Vaurio asunnossa ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja tai merkkejä uudesta vesivahingosta eteisen ja keittiön alueilla.

Alapuolisessa asunnossa havaittiin eteisen katossa kosteuden aiheuttama jälki samoin kuin olohuoneen puolella saunan vastaisella seinällä.

Jäljet ovat peräisin aiemmin sattuneesta vesivahingosta, jolloin onteloihin oli jäänyt kosteutta. 

 

Toimenpiteet / vaurio asunto:

  • Ei toimenpiteitä toistaiseksi.

Alapuolinen asunto:

  • Onteloiden mittaus sekä mahdollinen kuivatus keittiön katon kautta.

  • Eteisen ontelon mittaus (eteisen ja keittiön ontelot kulkevat samassa linjassa).

  • Olohuoneen ja saunan välisen levyseinän yläosan avaus ja tarkastus mahdollisten mikrobivaurioiden varalta.

  • Tarvittavat suojaukset.

  • Töiden edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

     

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 19 - 23h

Lisätietoja