Vesi, tukos keittiön runkoviemärissä

Kuvaus

Keittiössä tiskialtaan kautta oli tulvinut viemärivettä tiskipöydälle, alakaapistoon ja keittiön lautaparketille.

Vuodon syynä oli tukos runkoviemärissä, asukas ei ollut huoneistossa vahingon tapahtuma-aikaan.

Asukas oli vahingon havaittuaan kuivannut lattialla ja alakaapistossa olleet vedet pois ja puhdistanut alustavasti, likaantuneet vetolaatikostot.

 

Rakenteet vahinkoalueella pääpiirteittäin:

Välipohjarakenteena 2 x betonilaatta, joiden välissä askeläänieriste.

Lattiapinnoitteena lautaparketti, jonka alla muovimatto, väliseinät betonia, pinnoitteena maali.

 

Tiskialtaan ja astianpesukoneen edustalla lautaparketissa, oli havaittavissa lattiapinnalle valuneen veden aiheuttamia kosteusvaurioita.

Parketti oli turvonnut ja noussut irti alustastaan, tiskiallaskaapin rungoissa oli niin ikään kosteusvaurioita.

Keittiössä oli havaittavissa viemärivedestä aiheutuvaa hajuhaitta.

Sovittiin isännöitsijän kanssa, että vaurioituneet lattiapinnoitteet ja kalusterungot puretaan välittömästi ensitoimenpiteinä.

 

Kosteuskartoituksesta saatujen arvojen perusteella todettiin, että vahingon rajoittuneen keittiön alueelle lattian betonilaatan pintaan.

Välipohja- ja seinärakenteissa vuotoviemärivesi ei ollut levinnyt eteisen ja ruokailutilan suuntaan.

 

Rakenteiden kosteustarkastuksessa todettiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja tiskiallaskaapiston alla n. 1,0 m2:n alalla, muilta osin rakenteet todettiin kuiviksi.

Välipohjarakenteeseen kohdistunut kosteusrasitus on ollut hetkellistä ja vähäistä.

Rakenteiden koneellisen kuivauksen tarvetta ei ole, vaan lievästi kostea lattiapinta kuivuu luonnollisesti tuulettumalla.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Viemärivedestä kastuneiden vesikalusteiden, tiskiallastason, vetolaatikostojen ja alakaapin ovien perusteellinen puhdistus.

Alakaapiston kalusterunkojen ja keittiön lattiapinnoitteen uusiminen.

Kunnostustyöt, kun lattiapinta todettu kuivaksi.

Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.

 

Tehtyjä toimenpiteitä / runkoviemäritukos ja altaan ylivuotaminen keittiössä:

  • Purettu vaurioituneet alakaapit.
  • Vahinkoalueen tarvittavat pesut ja puhdistukset.
  • Purettu parketti ja rouhittu pohjat.
  • Suojattu ja alipaineistettu purkukohde koko työn ajan.
  • Tarvittavat putki- ja sähkötyöt.

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 36 - 42h

Lisätietoja