Vesi, putkivuoto lämmityspatteri verkostossa

Kuvaus

Lämmitysverkoston putkivuotoepäily vaurio asunnossa. 

Vuotokohta paikallistettu lämmitysverkoston putkeen makuuhuoneessa.

Rakenteiden avaus vaurio asunnon makuuhuoneesta vuodon korjaamiseksi.

 

Vaurio asunto:

Makuuhuoneiden välisen seinän alaosassa havaittavissa maalipinnan kosteusvaurioita, seinän molemmilla puolilla, n. 1,5 jm:n matkalla, ulkoseinästä eteisen suuntaan.

Väliseinän alaosan kosteustarkastuksessa havaittu ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja vaurioalueella.

Ulkoseinän alaosan kosteustarkastuksessa havaittiin niinikään ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja, oikeanpuoleisessa makuuhuoneessa, väliseinästä patterin suuntaan n. 0,5 jm:n matkalla.

Lattiapinnan kosteustarkastuksessa ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja havaittiin vuotokohdan ympärillä ja kastuneen väliseinän vieressä.

 

Alapuolinen asunto:

Vuotokohdan alapuolella, vasemman puoleisen makuuhuoneen, väli- ja ulkoseinän yläosassa sekä kattopinnassa patteriputkien ympärillä, havaittavissa maalipinnan kosteusvaurioita.

Patteriputkissa ja laminaattiparketissa niinikään valumajälkiä.

Kattopinnan ja seinien yläosien kosteustarkastuksessa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja molempien makuuhuoneiden kattopinnoissa, väli/ulkoseinän nurkkauksissa, ulkoseinän yläosassa, väliseinän  vieressä sekä väliseinän yläosassa, molemmissa makuuhuoneissa.

Myös laminaattiparketissa ja väliseinän alaosassa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja patteriputkien ympärillä, vasemman puoleisessa makuuhuoneessa.

 

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:

Vaurio asunto:

Lattiapinnoitteiden poisto, kastuneiden seinärakenteiden ympäriltä.

Maalipinnan ja tasoitteen poisto, seinien alaosista, kastuneilta alueilta.

Välipohjarakenteen rakenneselvitys porareiistä ja tarvittavat rakennekosteusmittaukset, pinnoitteiden poistojen jälkeen.

Kastuneiden välipohja- ja seinärakenteiden koneellinen kuivaus.

 

Alapuolinen asunto:

Maalipinnan ja tasoitteen poistot kastuneilta alueilta, katto- ja seinäpinnoista.

Laminaattiparketin poisto patteriputkien ympäriltä / lattiarakenteen kosteusmittaus.

Kastuneiden rakenteiden koneellinen kuivaus.

Kohteiden suojaus ja alipaineistus.

Tarvittavat putki- ja sähkötyöt.

 

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 66 -75h

Lisätietoja