• 09.12.2008 006.jpg
  • 10.10.2008 001.jpg
  • 10.10.2008 002.jpg
  • 10.10.2008 004.jpg
  • 10.10.2008 045.jpg
  • 10.10.2008 046.jpg
  • 10.10.2008 049.jpg

Vesi, patteriventtiili; Water damage from a radiator valve

Kuvaus

* Kohteessa vaihdettu patteriventtiilejä putkiliikkeen toimesta. * Koepaineistus suoritettiin ilmalla eikä vuotoja silloin havaittu.* Linjan täytön yhteydessä asunnon A makuuhuoneen patteriventtiili oli alkanut vuotamaan.* Asunnon A:n asukas oli ilmoittanut vuodosta, jolloin päivystäjä oli vaihtanut vuotavan venttiilin.* Vuotanut vesi oli päässyt välipohjarakenteen läpi alapuoliseen asuntoon B. * Asunnon A makuuhuoneen lattia oli purettu ja eristeitä poistettu laajalta alueelta ennen PS:n ensikäyntiä.
* Lattian betonivalussa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja n. 6m2 alueella pääosin yhden palkinvälin kohdalla. * Ulkoseinällä havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja lämpöpatterin takana sekä patterisyvennyksen oikealla puolella. * Oikean puoleisen vaatekaapin sisällä ulkoseinällä ei havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja.

B-asunto: *Kattopinnassa havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja n. 6m2 alueella.* Ulkoseinällä havaittiin ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja ikkunan yläsmyygissä, oikean puoleisen sivusmyygin yläreunassa sekä ikkunasyvennyksen oikealla puolella seinän yläreunassa.
* Makuuhuoneen oven vasemmalla puolella havaittiin seinällä ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja seinän yläreunassa sekä keskiosassa pienillä alueilla (kyseisellä kohdalla kulkee sähköjohtoja). * Makuuhuoneen lattiasa havaittiin vauriojälkiä joiden päällä oli tilaajan kertoman mukaan ollut märkiä rättejä sekä vesiämpäreitä. * Lattialaudat todettiin kuiviksi (9 – 11p5) .

* Vuotanut vesi on päässyt leviämään pääosin kahden palkinvälin alueella. * Asunnon B makuuhuoneen ja olohuoneen väliselle seinälle vesi on päässyt sähköjohtojen suojaputkien vierellä. * Purkutyön ohjeistus suojauksineen. * Mittaukset, raportointi, purkuvalvonta. Renovation

Working hours: 24-33
* Pipelines were checked following radiator valve replacement. * Tests including pressure testing were conducted and no air leaks were observed. The pipe filling the bedroom radiator valve had started to leak* The resident of Apartment A reported a leak when the duty officer changed a leaking valve. * The spilled water had reached Apartment B through the floor structure. * The bedroom floor of Apartment A was demolished and the insulation removed from a wide area before the service’s first visit. * The floor screed showed significantly higher surface moisture values of approx. 6m2 area mainly in one beam space. * The outer wall showed significantly higher surface moisture values to the rear of the radiator and in the radiator well. * The right side of the wardrobe inside the outer wall did not show any higher surface moisture values. Apartment B: * Significantly higher surface moisture values over an area of approx. 6m2 of the ceiling surfaces. * The outer wall showed significantly higher surface moisture values above the window, and to the top and right side of the window wall. * The bedroom door on the left side was found to have significantly higher surface moisture values at the top of the wall and at small areas in the centre (in this case, where electric cables are channeled). * The bedroom floor showed traces of damage, reportedly from wet rags and a bucket of water. * The floor boards were found to dry (9 – 11p5). * The spilled water had spread mainly between two joists in the affected area. * In apartment B, in both the bedroom and living room walls, water had reached the electric cable conduits. * Demolition work protective guidelines. * Measurements, Reporting, Demolition surveillance.

More information
• Building type: Apartment
• Originating area: Bedroom
• Damaged areas: Apartments, Bedroom, Living Room
• Damage type: Water
• Damage subtype: Radiator valve leak
• Damage cause: Pipe leak
• Rooms: Apartments, Bedroom, Living Room
• Renovation Hardware: Vacume cleaner, Measuring equipment, Drilling and Protective equipment

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 24-33h

Lisätietoja