Vesi, patteriventtiili vuoto keittiössä

Kuvaus

Uusi omistaja teki huoneistossa kunnostustöitä, poistaessaan keittiön muovimattoa hän havaitsi sen alla kosteusvaurioon viittaavaa tummentumaa, lämpöpatterin edustalla.
Isännöitsijä tilasi kosteuskartoituksen sekä tarvittavat purkutoimenpiteet.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Välipohjarakenteena teräsbetonilaatta, eristetila, pintalaatta, kantavat seinät kiviainesta maali pinnoitteella, lattian pinnoitteena oli ollut muovimatto.

Uudet asukkaat tekivät huoneistossa remonttia ja havaitsivat keittiön muovimaton alla tummentumaa lämpöpatterin edustalla.
Tarkastushetkellä muovimatto oli irrotettu keittiöstä, lämpöpatterin vesiputket kulkevat pintalaatassa.

Pintakosteusmittauksessa ei havaittu millään pinnoilla ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja, vuotoja ei havaittu.
Keittiön alakaappien sokkeli sekä jalkalista oli turvonnut kosteuden vaikutuksesta.
Lattiaan porattiin tarkastusreikä pintalaatan läpi, vauriokohdalta mitattiin eristetila  ==> eristeissä ei havaittu kosteutta.

Vesivauriot olivat aiheutuneet vanhojen patteritermostaattien vuotamisesta, jotka oli uusittu ennen vaurion havaitsemista.
Mittauksista saatujen arvojen perusteella vauriokohdan eristeet todettiin kuiviksi, keittiössä on ns. uiva pintalaatta ==> pintalaatta piikattava, jotta varmisetaan onko vuotovesi päässyt aikoinaan seinän vierestä eristetilaan.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Pintalaatan piikkaus keittiön vaurioalueelta.
Vauriokohdan eristeiden tarkistus ja poisto.
Purkukohteen suojaus ja alipaineistus.
Työn edetessä saattaa ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 15 - 20h

Lisätietoja