Vesi, parvekkeen kosteusvaurio

Kuvaus

Vaurio huoneiston 2 parvekeseinältä pudonnut pintarappausta, olohuoneen parvekeseinällä kosteusvaurioita.

Rakenteet pääpiirteittäin:
Kantavana välipohjarakenteena paikalla valettu teräsbetonilaatta.

Vaurio huoneisto 1 / olohuone, parveke:
Olohuoneen ulkoseinä kiviaines / rappaus maali pinnoitteella, lattian pinnoitteena parketti, parvekkeen puolella laudoitus, lattiassa keraaminen laatta.

Vaurio huoneisto 1:ssä ei havaittu millään pinnoilla kohonneita pintakosteusarvoja.
Parvekkeen lattiasta irrotettiin lattialaatta, jonka alla oli ohut kosteussulkusively.
Parvekkeen ulkoseinän julkisivupanelointia avattiin ==> tarkastettu parvekkeen lattian ja ulkoseinän välinen liitos.
Parvekkeen lattialle kaadettiin vettä, jonka havaittiin kulkeutuvan parvekkeen kaiteen puoleisen reunan kautta alapuolella olevan vaurio huoneisto 2:n parvekkeen katon tasoitekerroksen ja betonivalun väliin.

Purku- ja rouhintatöiden edistyessä vaurio huoneiston 1 parvekelaatassa havaittiin kauttaaltaan ympäristöään huomattavasti korkeampia pintakosteusarvoja.
Ulkoseinästä purettu laudoitus, jolloin havaittu alajuoksussa viitteitä kosteusvaurioista.
Alajuoksun alla oli n.5cm pituinen kaistale hamppueristettä, joka tarkemmissa kosteusmittauksissa todettiin kostuneeksi.
Huoneiston puolella olevassa parketissa / lattiarakenteessa ei havaittu ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja / viitteitä vaurioista.

Vaurio huoneisto 2 / olohuone, parveke:
Olohuoneen ulkoseinä kiviaines / rappaus lasikuitutapetti pinnoitteella, lattian pinnoitteena parketti, parvekkeen puolella laudoitus, lattiassa maali

Vaurio huoneiston 2 parvekkeella rappaus oli irronnut olohuoneen ikkunan yläpuolelta.
Suoritetussa pintakosteusmittauksessa havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja
olohuoneen puolella lähes koko seinäalalla sekä katossa reilun 1m² suuruisella alueella.
Parvekkeella havaittiin ympäristöään korkeampia pintakosteusarvoja lähes koko parvekkeen kattopinnalla sekä ikkunan yläpuolella ulkoseinässä.

Lisätarkastuksen yhteydessä parvekkeen katosta poistettiin kantavan T-palkin kohdalta irtonaista tasoitettu vuotovesien kulkureitin selvittämiseksi.

Vaurio huoneiston 2:n vesivahinko johtuu yläpuolisen huoneiston 1 julkisivun / parvekkeen tiivistämättömästä liitoksesta. 
Parvekkeen lattian laatoituksen päälle oli laitettu tiivistemassaa estämään parvekkeen valumavesien kulkeutumista seinärakenteisiin.

Suoritettujen selvitysten ja rakenteiden kosteusvaurioiden perusteella, vaurio huoneiston 2 ulkoseinän ja kattopintojen kastuminen oli aiheutunut yläpuolisen huoneiston parvekkeen lattian ja ulkoseinän liitoskohtaan kohdistuneesta kosteusrasituksesta sekä parvekkeen kattopinnoitteiden välissä kulkeutuneesta vedestä, jota oli päässyt parvekkeen lattian reunan kautta rakenteisiin.

Voimakkaalla sateella sekä talvella parvekkeella olevan lumen sulaessa, vesi pääsee tiivistemassan yli ulkoseinän rakenteisiin, aiheuttaen vaurioita alapuolisen asunnon 2 ulkoseinän rakenteisiin.

Tehtyjä toimenpiteitä:

Vaurio huoneisto 1
Parvekkeen laatoitus piikattu pois ja betoni rouhittu.
Rakenteita avattu ja alajuoksun alla olevan eristeen poistettu.
Parvekelaatta kuitattu koneellisesti.
Vaurio huoneisto 2
Vaurioituneet pinnoitteet poistettu olohuoneen ja parvekkeen pinnoilta.
Rakenteet kuivattu koneellisesti.
Materiaalinäytteenottoa.

Molempien purkukohteiden suojaus ja alipaineistus.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 133 - 138h

Lisätietoja