Vesi, mikrobivaurio, home

Kuvaus

Liiketilan usean ilmastointilaitteen kondenssivedet vuotaneet viemäröinnin muhviliitoksesta, alas lasketun katon pinnalle ja siitä edelleen seinää pitkin lattialle, opetushenkilökunnan taukotilassa.

Yläpohjarakenne pääpiirteittäin:
Bitumihuopakatelaudoitus / kattokannattajat / villa, höyrynsulkumuovi, maalattu kipsilevy alas laskettu akustolevykatto,
väliseinät maalattua kipsilevyä, välipohjan rakenteena linoleum laatoilla pinnattu massiivivalu, rakenteita ei tarkastettu porarei’istä.

Suoritettu rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus opettajien taukotilaan sekä sitä ympäröiviin tiloihin.
Millään seinäpinnoilla mittaushekellä ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja.
Taukotilan seinässä kaapiston takana havaittiin lähes puolen neliön kokoinen alue, joka oli mikrobikasvuston peitossa.
Lattia oli kostunut vaurio kohdalta vajaan neliön alalta ja käytävän vastaisella seinällä oli havaittavissa valumajälkiä.
Käytävän ja naapurihuoneen puolella ei merkkejä kosteusvaurioista.

Usean ilmastointilaitteen kondenssivedet oli ohjattu viemäriputkistoon, jonka T-haaran muhvi oli löystynyt ==> vedet  valuneet alapuoleisiin rakenteisiin.

Suositeltavat jatkotoimenpiteet:
Purettavan alueen osastointi ja alipaineistus.
Kipsilevyseinien purku vaurioalueilta myös käytävän vastainen seinä.
Seinät purettava riittävän laajalta alueelta, jotta kaikki mikrobeille altistuneet levyrakenteet saadaan varmuudella pois.
Pinnoitteiden poisto lattiasta puhtaalle betonille asti kostuneelta alueelta.
Purettujen alueiden huolellinen puhdistus purkutöiden jälkeen sekä tarvittaessa varmistus näytteenotoin.
Töiden edetessä voi ilmetä tarpeita lisätoimenpiteille.

Laajan mikrobivaurion vuoksi työt tulisi aloittaa mahdollisimman pikaisesti opettajien taukotilassa.

Tehdyt toimenpiteet

  • Saneerattu
  • Työtunnit: 3 - 5h

Lisätietoja